Gemeente

College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Losser.

Waarnemend burgemeester J.P. (Jean Paul) Gebben

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Regio Twente
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie
 • Internationale betrekkingen
 • Brandweer
 • Europese subsidies
 • Bestuurszaken en algemeen juridische zaken
 • Recreatie & toerisme
 • Economische zaken

Wethouder J.M. (Jan Martin) van Rees

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

Portefeuille:

 • Wmo en Jeugdzorg, inclusief decentralisatie AWBZ & jeugdzorg
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Vergunningverlening
 • Volkshuisvesting
 • Dienstverlening
 • ICT
 • Bedrijfsvoering : samenwerking Enschede / IBO
 • Project Kulturhus Losser
 • eerste loco-burgemeester;
 • Vervanger van wethouder Wildschut
 • Contactwethouder Losser

Wethouder drs. J.F. (Joop) Hassink

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377282)

Portefeuille:

 • Werk & Inkomen inclusief decentralisatie Participatiewet
 • Financiën/Belastingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Sport & Cultuur
 • Project Hart van Overdinkel
 • Project Kulturhus Overdinkel
 • tweede  loco-burgemeester;
 • Vervanger van wethouder Van Rees
 • Contactwethouder Glane en Overdinkel

Wethouder Ir.  M. (Marcel) Wildschut

Spreekuur: op afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)

Portefeuille:

 • Duurzaamheid, milieu en afval
 • Burgerparticipatie
 • Onderwijs
 • Vastgoed
 • Verkeer en Vervoer
 • Openbare werken
 • Project nieuwe subsidie opzet
 • Project multifunctionele zaal
 • derde loco-burgemeester;
 • Vervanger van wethouder Hassink
 • Contactwethouder Beuningen en De Lutte

Gemeentesecretaris drs. J. van Dam

Afspraak via het bestuurssecretariaat (tel. 053-5377283)