Nieuws

De Bleek

Op 22 juni schreef Ingrid Legters op Hallo Losser hoe slecht de situatie van ons cultureel erfgoed de Bleek was.

Eddy Oude Voshaar schreef 24 juni op Facebook hoe hij over de situatie dacht. Op zondag 2 juli maakte Sietse Smit gewag van het feit in zijn zondaggedicht op Hallo Losser en op Facebook. Via Facebook zijn heel veel reacties over dit onderwerp ontvangen. Iedereen was het er mee eens dat het onderhoud betreurenswaardig was.

Een toeristische bezienswaardigheid verloedert. En wie heeft het toerisme zo hoog in het vaandel? Juist, de gemeente die mede verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Commentaar Gemeente Losser

Robert Middelhuis, coördinator van het team Inrichting en beheer Openbare Ruimte, zegt hier het volgende over: “De Bleek is een cultuur historisch monument. Drie partijen hebben met de Bleek van doen. Dat is het Waterschap, de Stichting de Bleek en de gemeente. Daar zijn onderling duidelijke afspraken over gemaakt.

Voor wat betreft het maaien van het gras rond en op de Bleek en de taluds is de gemeente verantwoordelijk. Voor het maaigedeelte aan de oevers en de bodem komt het Waterschap in actie.

Medio juni wordt dit gedeelte van de Bleek doorgaans aangepakt door het Waterschap. Echter hebben we begin juni een vrij droge tijd gehad. Door het lage water in de Bleek en het omwoelen van de bodem van de Bleek door de maaiwerkzaamheden, zouden de vissen in ernstige problemen komen.

Zuurstofgebrek, dat de vissen fataal zou worden. Uiteindelijk heeft men besloten om dit klusje dus wat later uit te voeren. En dit lijkt mij een logische zaak. We gaan immers voor juni ook geen bomen snoeien of kappen omdat we dan nog midden in het broedseizoen zitten.

De Bleek wordt door de gemeente en de andere instanties dus wel degelijk serieus genomen.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.