Nieuws & Agenda

30 km-zones in de gemeente Losser

Hallo Losser werd door een inwoonster van Losser geattendeerd op het feit dat er recentelijk in een aantal wijken nieuwe 30 km zones zijn ingericht en daarvoor de nodig verkeersborden zijn geplaatst.

Voor de doorgaande wegen geldt binnen de bebouwde kom meestal een maximum snelheid van 50 km/u en in de 30 km-zones is dat uiteraard maximaal 30 km/u. De gemeente Losser wil hiermee de woonwijken veiliger maken.

 Begin en einde 30 km-zone

Inrichting en regels (bron VVN)

Een 30 km-zone bestaat uit erftoegangswegen. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Toch zie je soms uitzonderingen op deze richtlijnen.

Er wordt vaak beweerd dat het zebrapad ook niet thuis hoort in een 30 km-zone. Dat is onjuist. Zeker bij belangrijke oversteeklocaties, is een zebrapad soms juist gewenst. Vooral als een 30 km-zone sober (met minimale snelheidsremmende maatregelen)is ingericht.

In een 30 km-zone gelden geen andere regels dan ‘normaal.

Waaraan moet een 30 km-zone voldoen?

De wegbeheerder (binnen de bouwde kom de gemeente) is gebonden aan bepaalde regels voor de inrichting van een 30 km-zone.

Klik hier om te lezen wat Veilig Verkeer Nederland daarover schrijft.

Hallo Losser werd door een inwoonster van Losser geattendeerd op het feit dat er recentelijk in een aantal wijken nieuwe 30 km zones zijn ingericht en daarvoor de nodig verkeersborden zijn geplaatst.

Voor de doorgaande wegen geldt binnen de bebouwde kom meestal een maximum snelheid van 50 km/u en in de 30 km-zones is dat uiteraard maximaal 30 km/u. De gemeente Losser wil hiermee de woonwijken veiliger maken.

 Begin en einde 30 km-zone

Inrichting en regels (bron VVN)

Een 30 km-zone bestaat uit erftoegangswegen. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Toch zie je soms uitzonderingen op deze richtlijnen.

Er wordt vaak beweerd dat het zebrapad ook niet thuis hoort in een 30 km-zone. Dat is onjuist. Zeker bij belangrijke oversteeklocaties, is een zebrapad soms juist gewenst. Vooral als een 30 km-zone sober (met minimale snelheidsremmende maatregelen)is ingericht.

In een 30 km-zone gelden geen andere regels dan ‘normaal.

Waaraan moet een 30 km-zone voldoen?

De wegbeheerder (binnen de bouwde kom de gemeente) is gebonden aan bepaalde regels voor de inrichting van een 30 km-zone.

Klik hier om te lezen wat Veilig Verkeer Nederland daarover schrijft.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.