Agenda

Bijeenkomst Borstkankergroep Losser

donderdag 21 maart 2019 10:30

Op  21 januari j.l. was er een leuke bijeenkomst waar Ingeborg Buld ons heeft laten zien wat kleur en kleding altijd al voor je kunnen doen, maar vooral als je door ziekte wel een oppepper kunt gebruiken.

Deze volgende bijeenkomst willen we aandacht besteden aan een ander aspect rond borstkanker; nl. omgaan met angst, angst voor terugkeer van de kanker. We hebben Psycholoog Gerben Keujer, met een eigen praktijk in Losser, bereid gevonden om een inleiding over dit onderwerp te houden. Daarna is er gelegenheid om er samen over te praten en/of ervaringen uit te wisselen.

Deze bijeenkomst is voor alle borstkankerpatiënten in de Gemeente Losser toegankelijk. Behalve een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee zijn er geen kosten aan verbonden.

 

 

 

 

Contactpersoon: 
Anneke Krol
Locatie: 
 het Aleida Leurinkhuis te Losser