Agenda

bijeenkomst borstkankervereniging ‘Losser thema omgaan met angst’

donderdag 21 mei 2015 10:30

De borstkankervereniging ‘Losser’ wil u graag uitnodigen voor een bijeenkomst op 21 mei om 10.30 uur in het Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 4, 7580 AA Losser.

Dhr. Gerben Keujer, psycholoog, zal een lezing komen geven met als thema: ‘omgaan met angst’.

Mocht u vervoersproblemen of andere vragen hebben, kunt u altijd contact met onderstaanden opnemen.

Angèle ten Berge tel. 053-5381552
Marion Boermans tel. 06-53708234