Agenda

Houd Twente het droog

dinsdag 27 november 2018 20:00

 "Het Twentse bekenlandschap en het perspectief van klimaatverandering" 27 november een lezing door Stefan Kuks

Nederland is een deltaland.  Hoe is Twente op dat beeld aangesloten? Het Twentse beken landschap is gevormd door stuwwallen uit de ijstijd.  De hoogtekaart van Twente laat zien hoe het water stroomt.  Tegelijk kan het op de hoge zandgronden van Twente heel droog zijn. Waarom is klimaatadaptief waterbeheer in Twente belangrijk, hoe gaat dat in zijn werk, en hoe draagt dat in Twente bij aan de landschappelijke kwaliteit? " Stefan Kuks is watergraaf van het waterschap Vechtstromen en deeltijd hoogleraar aan de Universiteit Twente. Kosten: leden gratis, anders €2,50

 

Locatie: 
Erve Kraesgensberg Bookholtlaan 25 7581 BB Losser