Nieuws & Agenda

Almelose Buurtzorg snelstgroeiend zorgbedrijf in Nederland

Buurtzorg is wars van bureaucratie en van dure managers. De thuiszorgorganisatie van Jos de Blok laat zien dat het anders kan.

Buurtzorg
Vanuit een simpel bedrijfspand in Almelo stuurt Jos de Blok Buurtzorg aan, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land. Hij begon in 2006 met vier medewerkers. Nu zijn achthonderd buurtzorgteams met totaal negenduizend hoogopgeleide wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden actief in bijna elke gemeente van Nederland. Goed voor een jaaromzet van 260 miljoen euro.

Bureaucratie
De Blok heeft een broertje dood aan de bureaucratie in de zorg, de schaalvergroting en de focus op kostenbesparing. „Directeuren en managers praten alleen nog maar over geld, productie, visie en strategieën. Door de onderlinge concurrentie van de zorginstellingen zou de zorg goedkoper worden en de kwaliteit beter, maar het tegenovergestelde is de afgelopen jaren gebeurd.” Hij hekelt ook de keukentafelgesprekken die de gemeentes nu organiseren. „Daar zit te veel het idee achter dat je mensen buiten de poort wilt houden.”

Anders
Buurtzorg laat zien dat het anders kan. De teams maken zelf hun roosters, nemen collega’s aan en bepalen zelf hoe lang ze bij een cliënt blijven. In het buitenland slaat dit idee van zelfsturende teams aan. De Blok was onlangs in Australië en Japan om het concept van Buurtzorg te promoten. In onder meer België en Zweden wordt er al mee gewerkt of geëxperimenteerd. De Blok: „Het mooie is dat de kwaliteit die onze wijkteams leveren hoger is en de kosten royaal onder het gemiddelde liggen.”

Buurtzorg is wars van bureaucratie en van dure managers. De thuiszorgorganisatie van Jos de Blok laat zien dat het anders kan.

Buurtzorg
Vanuit een simpel bedrijfspand in Almelo stuurt Jos de Blok Buurtzorg aan, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land. Hij begon in 2006 met vier medewerkers. Nu zijn achthonderd buurtzorgteams met totaal negenduizend hoogopgeleide wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden actief in bijna elke gemeente van Nederland. Goed voor een jaaromzet van 260 miljoen euro.

Bureaucratie
De Blok heeft een broertje dood aan de bureaucratie in de zorg, de schaalvergroting en de focus op kostenbesparing. „Directeuren en managers praten alleen nog maar over geld, productie, visie en strategieën. Door de onderlinge concurrentie van de zorginstellingen zou de zorg goedkoper worden en de kwaliteit beter, maar het tegenovergestelde is de afgelopen jaren gebeurd.” Hij hekelt ook de keukentafelgesprekken die de gemeentes nu organiseren. „Daar zit te veel het idee achter dat je mensen buiten de poort wilt houden.”

Anders
Buurtzorg laat zien dat het anders kan. De teams maken zelf hun roosters, nemen collega’s aan en bepalen zelf hoe lang ze bij een cliënt blijven. In het buitenland slaat dit idee van zelfsturende teams aan. De Blok was onlangs in Australië en Japan om het concept van Buurtzorg te promoten. In onder meer België en Zweden wordt er al mee gewerkt of geëxperimenteerd. De Blok: „Het mooie is dat de kwaliteit die onze wijkteams leveren hoger is en de kosten royaal onder het gemiddelde liggen.”

afbeelding van Astrid Kuhlkamp

Door: Astrid Kuhlkamp

Hallo Losser! Als inwoner van Losser wil ik graag mijn steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen en daarom ben ik vrijwilliger bij dit platform. Daarnaast heb ik het adviesbureau FoodMarketing4U voor de professionale foodsector.  Ik ben getrouwd en heb ik twee schoolgaande kinderen.