Afscheid van een rijexaminator uit Losser met een warm hart

Onze Lossernaar Henri Schuite heeft dit voorjaar na 37 jaar afscheid genomen als rijexaminator bij het CBR. Er zijn  vele Lossernaren en andere leerlingen van rijscholen in Twente deze jaren door hem geëxamineerd voor hun rijexamen.

Dat hij dat in ogen van de rijschoolhouders en zo ook voor hun leerlingen op een prettige wijze al die jaren deed, bleek uit de verrassende afscheid happening welke hem werd aangeboden bij zijn laatste werkdag. Tientallen Twentse rijschoolhouders hebben hem in zijn en ons dorp Losser een onvergetelijke dag bezorgd.  Hij probeerde bij de leerling met een inlevende manier de spanning weg te nemen. Hij deed dat op z’n eigen manier, wel als autoriteit, maar niet op een autoritaire wijze.

Volgens het boekje

In zijn afscheidsverhaal dat hij schreef verwoordde hij dit als volgt:   Toen ik begon in 1981 ging het examineren nog volgens het boekje. Fouten hadden een bepaalde waarde en werden uitgedrukt in punten. Zes punten of meer betekenen een onvoldoende. Het inleidende gesprek was een opzeg verhaaltje. In die tijd was het CBR,  het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, een autoritaire instelling.

Opleiders durfden niet veel te zeggen en kandidaten al helemaal niet. In die periode had ik gelukkig een mentor die mij met andere ogen naar het examen liet kijken.”Geef je de kandidaat vanavond je auto mee”,  vroeg hij dan. Was het antwoord ‘ ja’, dan was je geslaagd. Nu wordt er niet meer uit boekjes geëxamineerd en geen foutjes meer geteld. We zorgen nu voor een vertrouwensrelatie en hebben begrip voor de spanning. Geven onderweg ook regelmatig een compliment als er een mooie oplossing is gevonden.  Opvallend hoe weinig weerstand er bestaat als er onderweg goed contact geweest is.

Autorijden is niet gemakkelijk en het verkeer is in al die jaren natuurlijk toegenomen. Nu mag je onder begeleiding vanaf je 17e al rijden. Je kunt ook een tussentijdse toets laten afnemen als een proefexamen door de rijexaminator, waarbij je vrijstelling kunt verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Dit is een prima middel waardoor je met het examen veel minder stress hebt. Een goede rijschool geeft wel aan wanneer je klaar bent voor een examen. Zoek daarom een goede rijschool . Kijk op de website www.cbr.nl naar het slagingspercentage van alle rijscholen. Dit slagingspercentage geeft wel een goede indicatie van de kwaliteit van de rijschool. Laat je niet lekker maken door een goedkoop pakket. Meestal ben je hier niet klaar mee en moet je vervolgens losse lessen nemen die vaak behoorlijk duur zijn. Door je theorie vroegtijdig te leren krijg je al vroeg een goed beeld van autorijden. Gemiddeld heeft een geslaagde leerling ongeveer 38 uur rijles gehad.  

Goed verkeersinzicht

Dit lijkt veel, maar vergeet niet dat de rijopleiding een investering is voor je hele leven Een vergelijking met 30 jaar geleden gaat daarom absoluut niet op. Een goed verkeersinzicht is onontbeerlijk in het huidige verkeer. Zelfoverschatting en overmoed zijn de voornaamste valkuilen van een jonge bestuurder waarbij te hoge snelheid vaak een rol speelt. Met de lokale rijschoolhouder Frank Beernink en de interviewer Rob Wegdam, zoon van een oud-rijschoolhouder die in de zestiger en zeventiger jaren meer dan 10.000 leerlingen uit Oost-Twente aan een rijbewijs mocht helpen, kwamen er snel vele anekdotes over dit vak op tafel. “Het opleidingsniveau en het contact met de rijschoolhouders is met de jaren enorm verbeterd. En laten wij niet vergeten dat een examinator geen boeman is, maar een begeleider bij je examen die kijkt of je " losgelaten " kan worden in het verkeer, aldus Henri Schuite. Het mag duidelijk zijn dat hij trots is op deze prachtige loopbaan.

 

afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is