Burgerforum Gaan voor kwaliteit

Invulling bij Elfterborg en Aloysiuslocatie

Aan de voorzijde van de Elfterborg ligt een bouwkavel eigendom van Domijn. Met de toekomstige herinrichting en vernieuwing van het centrum van De Lutte, zou deze strook grond betrokken moeten worden bij de herinrichting. Een woning op deze plek zou geen aanwinst zijn voor de gehele vernieuwing van het  centrum van De Lutte.

Burgerforum vraagt  derhalve of  er mogelijkheden zijn voor een ruiling met Domijn van deze bouwkavel Elfterborg, met de eventuele nieuwe plannen bij de Muchte (inmiddels is bekend dat daar plannen zijn voor een zorgcomplex) of de Aloysius locatie (Aloysiusschool zelf of bijvoorbeeld pand van De Lange en De Beurs). Wij zien daar wel kansen (en willen dit uiteraard schriftelijk of mondeling wel nader toelichten.

Burgerforum heeft het college gevraagd om te kijken of er eventueel nog andere mogelijkheden zijn om het perceel bij de Elfterborg te betrekken bij de herinrichting van het centrum De Lutte.

Grondruil

Een optie zou kunnen zijn: Ruil grond naast de Elfterborg voor eventueel de Muchte/Vlasakker, maar daar zijn plannen voor een gezondheidsplein . Maar we kunnen ons ook voorstellen dat het huis van de Lange en de kringloopwinkel De Beurs (Aloysiuslocatie) een optie voor ruiling is.

Als Domijn dan een project opzet voor een soort van doorgaand appartementen-complex vanaf het vml pand van Tine Riesewijk tot aan de kringloopwinkel (in dezelfde stijl) plus hierbij rekening houdend met de doorkijk van kerk tot kerk, waarbij een soort van grote doorgang gemaakt wordt (tevens zichtlijn) waar mensen tussendoor kunnen fietsen en lopen en de slachterij dan uitgekocht wordt en winkel en woonhuis aangepast worden op die bebouwing (2 wooneenheden bijv.) dan kunnen meerdere problemen in het centrum in één keer opgelost worden

De Lutte heeft een extra fietsenstalling/ landelijke plek in het centrum erbij;

Bijont kan zonder problemen de school ontwikkelen;

Het tekort aan ouderen- (of jongeren) appartementen in het centrum is in één keer opgelost;

Op de plek naast de RK kerk in Losser kan gebouwd worden;

Op de panden van Domijn aan Gronausestraat (5 en 7) zit ook geen beperking meer met betrekking tot wonen;

De slachterij is uit het centrum;

Losser krijgt een hele mooie entree.

In principe zou dit project groot genoeg  moeten zijn om kostendekkend te zijn.
Daarvoor is het wel nodig dat de verschillende partijen (Bijont, Bouwma, de Gemeente en Domijn)  om tafel gaan om te bereiken dat ze qua omzet project of belang, een deel van het bedrag betalen. Domijn heeft hier tevens belang bij omdat ze Gronausestraat 5 & 7 wil ontwikkelen.

 

 

afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.