Gemeente

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Losser

Waarom ga je stemmen? Wat is de invloed van je stem?

Op 21 maart 2018 mogen we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Maar hoe werkt het eigenlijk zo’n raad en college van burgemeester en wethouders? Eén keer in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.Inwoners met de Nederlandse nationaliteit van 18 jaar en ouder mogen dan stemmen. Aan de hand van het aantal stemmen worden de zetels verdeeld over de partijen. Al deze zetels bij elkaar vormen de gemeenteraad. Door te gaan stemmen heb je invloed op de keuzes die er in jouw gemeente worden gemaakt. Ga je niet stemmen, dan laat je anderen bepalen wat er in jouw gemeente gebeurt!

De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid

De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Losser en bepaalt het gemeentelijk beleid. Het beslist over gemeentelijke wetten en kan een plan goedkeuren, afkeuren of veranderen. Ook controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en of ze de doelen halen die zijn afgesproken.

Wie en wat gaan we kiezen
Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Losser doen 6 partijen mee. Burgerforum, D66, VVD, CDA,PVDA en Groenlinks.

Deze partijen hebben elk hun visie en idealen voor onze gemeente Losser. Wij van Hallo Losser willen graag weten wat er leeft in Losser. Wat vinden de inwoners van Losser nu belangrijk, wat zou je graag anders zien? Wat mis je? Wat is er te veel? enz.

Dit hebben wij in een aantal thema’s gevat. Dit publiceren wij de aankomende weken op onze site. Het eerste thema is wonen.In de blog wonen kun je lezen wat er zo speelt op het beleid van wonen. Daaraan gekoppeld een pol met  stellingen om je mening te geven. Ook kan dit via onze mail info@hallolosser.nl.

Zo zullen er een aantal thema’s de revue passeren. Dus blijf www.hallolosser.nl volgen. Dan gaan we, een keer in de week de fractieleiders van elke partij vragen wat zij ervan vinden.

Zo krijgen we een beeld wat er eigenlijk in Losser leeft en hoe de politiek erover denkt. Hoe zal Losser er over 4 jaar voor staan?

Met de inbreng van u als burger van Losser is er, het voornemen om een debatavond te organiseren. Zo hopen wij dat er een goede keus te maken is. Dit om nog voor jaren met veel plezier in onze gemeente Losser te kunnen wonen. Dus blijf op de hoogte en laat je horen!

 

Vensters: 
afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid