Gemeente

Getver ... verkiezingen komen er aan

Getver ... verkiezingen komen er aan

Ik weet het, het past niet bij een politica, maar ik heb de gloeiende pest aan verkiezingstijd. En dat zit er toch echt aan te komen.

En er valt ook bij Burgerforum volgend jaar niet aan te ontkomen. Visie, verkiezingsprogramma, verkiezingslijst. ... Dat stuk er van is nog wel leuk, want vooral bij visie en verkiezingsprogramma sta je opnieuw stil bij wáár voor staat en wáár je voor wilt gaan. Maar de rest?! De tijd van pennetjes, posters en politieke prietpraat. Alles wordt uit de stal gehaald om de burger te overtuigen. Nu is het vertrouwen in de politiek al zo’n beetje op een historisch dieptepunt door allerlei akkevietjes in de politiek en politieke standpunten die op een doolhof te lijken gebaseerd. Aan herstel van dat vertrouwen draagt in mijn ogen de verkiezingstijd zeker niet bij.

Vanaf mijn twintiger jaren -en dat is toch al best een tijd geleden- volg ik de politiek. Door de jaren heen soms wat intensiever en soms wat meer op de achtergrond. Maar vooral de gemeentepolitiek heeft me altijd in haar greep gehouden. Bij geen enkele politieke partij voelde ik me op mijn plaats, tót Burgerforum op mijn pad kwam. Is dat dan zo’n bijzondere partij? Nee hoor, dat niet. Maar misschien zit het in de mensen die er in zaten en zitten.

Bevlogen, authentiek, gedreven, enthousiast, soms eigenwijs, eigenzinnig, doordrammerig etc. etc. Niet gebonden aan welk geloof dan ook, van hoog tot laag op de maatschappelijke ladder (wat dat dan ook nog mag zeggen) en daardoor een bonte mengeling én -maar dat is mijn mening- een goede afspiegeling van de samenleving. Burgerforum is niet gebonden aan landelijke partijdiscipline of politieke richtlijnen. We kunnen we ons puur richten op de belangen van onze eigen gemeente Losser. Zo ben ik er in gestapt en zo sta ik er nog steeds in. En die belangen dien je niet door een half jaar vóór de verkiezingen plots intensief op stap te gaan door de gemeente. Door dán pas actief te worden en de mensen op te zoeken. Door dán pas websites actueel te maken en sociale media te gaan gebruiken.

Dat moet je de hele raadsperiode doen. Reageren, informeren, inlichten, vragen. Vanaf de dag dat je als raadslid geïnstalleerd wordt tot en met de laatste dag van de verkiezingen. En het is dan aan de burger om je daar op af te rekenen. En dan alsjeblieft niet alleen op basis wat er in die verkiezingstijd allemaal geroepen wordt of wat in verkiezingsdebatten door rappe praters allemaal als een waterval de mond uit komt. Maar vooral ook wat er de afgelopen periode gedaan is.

Het is soms lastig laveren in de politieke wereld waarin allerlei vreemde belangen schijnen te spelen en lijntjes van her naar der. De eigen weg blijven volgen en jezelf trouw blijven is dan het motto. Ik heb een wijze les geleerd en wil dat voor ogen blijven houden nl.: Blijf vragen wat de burger vraagt en ga nooit denken dat je het beter weet. De arrogantie van de macht is de grootste valkuil om te verworden tot de grijze massa van politici die denken het allemaal beter te weten

Lies ter Haar / Burgerforum

Vensters: 
afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.