Gemeente

GR2018: Zorg in Losser

GR2018: Zorg in Losser

Deze week stond het thema Zorg centraal in de Hallo Losser campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Losser. In dit blog vatten we de reacties van de politieke partijen samen. 

Poll

Maar we gaan eerst kijken naar de uitslag van de poll.

GR2018: Zorg in Losser

Op de poll Zorg is 52 keer gestemd. Op alle stellingen is grofweg even vaak gestemd:

  • Ik heb weinig zorgen over de zorg in de gemeente Losser: 32,7%
  • De voorzieningen in de gemeente Losser gaan hard achteruit: 38,5%
  • Ik kan met mijn hulpvragen goed bij de gemeente terecht: 28,8%

Hoewel een grote groep (38,5%) stelt dat de voorzieningen in de gemeente Losser hard achteruit gaan reageerde niemand met concrete voorbeelden. Laten we eens kijken hoe de politiek daar tegenaan kijkt.

Politieke partijen.

Jaimi van Essen van D66 vind dat kwaliteit van zorg voorop staat: “niet zorgen voor, maar zorgen dat” stelt hij. “D66 gaat voor goede (zorg)voorzieningen en wil hierbij kijken naar wat inwoners nodig hebben”

“Veel ouderen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken heeft D66 bijvoorbeeld de afgelopen raadsperiode gezorgd dat de ‘blijverslening’ beschikbaar komt voor inwoners van onze gemeente. Met deze gemeentelijke voorziening kunnen ook de inwoners met een kleine portemonnee zelf hun woning aanpassen zodat ze er langer kunnen blijven wonen. D66 wil de blijverslening ook de komende jaren behouden voor de gemeente Losser” aldus de D66 voorman.

Jan Peters is nummer twee op de lijst van Groen Links. “Ieder mens is uniek” zegt hij. Dit vraagt om ondersteuning en zorg op maat. Centraal bij senioren en zorgbehoevenden staat zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale integratie. Indien nodig kan de gemeente senioren en hulpbehoevenden direct steunen, maar ook kunnen zij indirect gesteund worden doordat de gemeente mantelzorgers, wijkverpleging en vrijwilligers steunt, en eventueel activiteiten aan huis. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, tijdelijk of structureel, mag erop vertrouwen dat dit goed geregeld is in Losser”.

Volgens Peters staat de zorg in Losser er op zich niet slecht voor. “Maar er zijn natuurlijk altijd punten om te verbeteren. Zo vind hij het schrijnend dat echtparen in verzorgingstehuizen uit elkaar worden gerukt. Ook vindt hij structureel passende ondersteuning voor mantelzorgers en hun familieleden belangrijk. En alternatieve vormen van wonen zoals bij noaber appartementen. “De regiotaxi moet voor iedereen financieel haalbaar blijven” vult Jan Peters aan.

GR2018: Zorg in Losser

VVD fractievoorzitter Harry Heegen is voor een zorgaanbod dichtbij mensen die het nodig hebben en die zonder ondersteuning niet of niet volwaardig deel kunnen nemen aan het dagelijks leven. “Helaas is er geen poli meer in Losser” zegt Heegen. “Dat vinden wij jammer maar wij realiseren ons ook dat bepaalde zaken niet haalbaar zijn als wij het niveau van de zorg op peil willen houden. Wij moeten ons sterk maken voor wat er wel mogelijk is. Soms sluiten er deuren maar dan moeten wij ons sterk maken om andere deuren te openen. In het wilde weg gaan roeptoeteren hierover heeft een averechts effect”.

Lies ter Haar van Burgerforum wil inzetten op zoveel mogelijk zorg (ook specialistische) dicht bij huis.  “Maatwerk bij de stapeling van kosten, het aanwijzen van een knelpunt coördinator en waardering voor mantelzorgers door een mantelzorgcompliment” noemt ze als voorbeeld “maar ook het inzetten op meer respijtzorg en een meldpunt voor seksueel misbruik en huiselijk geweld” vindt ter Haar belangrijk.

Ellen Visschedijk van het CDA vindt het dringend gewenst dat er in Losser een gezondheidscentrum komt nu de polikliniek in Losser gesloten is. "Verder vinden wij het ook belangrijk dat de mogelijkheden bij de poliklinieken  van het MST in Oldenzaal bij de Lossernaren onder de aandacht worden gebracht" zegt Visschedijk. "Er zijn ruim 20 specialismen ondergebracht, er kan naast de deur én gratis geparkeerd worden en vanuit onze gemeente ben je er gemiddeld binnen een kwartier. Het is een belangrijke voorziening voor alle inwoners van Noordoost Twente; laten we er daarom ook zo veel als kan en nodig is, gebruik van maken".

“Er zijn veel zorgtaken naar de gemeente gegaan” zegt Lies ter Haar.”Maar daarvoor geeft het Rijk steeds minder geld. En daarbij wordt het allemaal ook nog eens heel ingewikkeld gemaakt”. Volgens de Burgerforum leider moeten veel zaken digitaal geregeld worden. “Dat is bijna niet te doen” vindt ze. “Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen is er ook meer zorg nodig, zowel huishoudelijke als persoonlijke”.

Zowel Jaimi van Essen als Lies ter Haar vinden een sociale kaart voor de gemeente Losser belangrijk. “Dit zodat het duidelijk is voor inwoners waar en bij wie ze terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld wonen, hulp bij opvoeden, aanpak van kindermishandeling of ouderenmishandeling en mantelzorg” zegt van Essen.

“Wij moeten ons realiseren dat er een nieuwe generatie patiënten en professionals komt die de visie op de zorg anders benaderen” zegt Harry Heegen. “Ziekenhuisbezoeken zullen steeds minder nodig zijn en de zorg zal meer gericht zijn op goede zorg in de eigen omgeving. Daar moeten wij op inspelen. Wij vinden dat onze gemeente hierbij een goede weg is ingeslagen”. 

Jan Peters breekt een lans voor de mantelzorgers in Losser. “Niet alleen door zorgverleners, ook door mantelzorgers, hun familieleden, buurtgenoten, vrienden, en vrijwilligers wordt essentieel bijgedragen aan zorg. GroenLinks heeft veel respect voor onze inwoners die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Met name mantelzorgers zetten zich langdurig en intensief in voor een ander, en verdienen dan ook goede passende ondersteuning”. Peters is dan ook voor een jaarlijks compliment voor alle vrijwilligers en mantelzorgers. 

Ellen Visschedijk zegtd dat voorzieningen voor iedereen toegankelijk moetenblijven. "Wanneer eigen bijdragen voor onze inwoners te hoog worden dreigt zorgmijding. Wij vinden dat iedereen de zorg moet krijgen die men nodig heeft. Voor mensen met een smalle beurs moet de gemeente daarom, waar mogelijk, een soort van vangnet regelen en de eigen bijdragen naar draagkracht heffen" aldus de fractievoorzitter van het CDA.

Van de PvdA hebben we geen reactie mogen ontvangen. De standpunten van deze partij is te vinden op:
https://noordoosttwente.pvda.nl/standpunten.

Vensters: 
afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.