Gemeente

Verkiezingen 2018: Duurzaamheid in Losser

Duurzaamheid in Losser

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Hallo losser besteedt aandacht aan 6 belangrijke onderwerpen. We willen weten wat jij belangrijk vindt en vragen daar een reactie op van alle fractievoorzitters. Deze week: Duurzaamheid. Hoe duurzaam is Losser en hoe duurzaam ben je zelf? 

Duurzame gemeente

Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is een duurzame samenleving een samenleving:

  • waarin ieder kan voorzien in zijn of haar behoeften,
  • die zorg draagt dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien,
  • en waarbij ieder de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele samenleving, in harmonie met zijn of haar omgeving.

Daarin komt duidelijk tot uitdrukking dat het gaat om drie elementen: het welzijn van de mens, van de omgeving (milieu en natuur) en van de economie.

Streven naar een hoog niveau van welzijn van de mens zonder tevens te zorgen voor een hoog niveau van welzijn van zijn omgeving is een doodlopende weg. Het omgekeerde is evenmin zinvol, althans bezien vanuit het perspectief van de mens.

Welke duurzaamheids aspecten vind jij belangrijk?

Welzijn van de mens

In de gemeente Losser wonen ruim 22.000 mensen. De meeste daarvan hebben een goed leven. Maar er leven ook Lossernaren in mindere goede omstandigheden. Ze zijn afhankelijk van voorzieningen zoals een rolstoel en hulpverleners. Of ze leven in armoede en zijn afhankelijk van een uitkering en van stichtingen als Leergeld of de Voedselbank. Ook zijn er Lossernaren die uit hun land moesten vluchten voor oorlog en geweld en nu in onzekerheid zitten over hun familie, gezinsleden en toekomst. 

Ken jij mensen die niet zo'n makkelijk of gelukkig leven hebben in Losser? En biedt de gemeente en de samenleving genoeg hulp en ondersteuning aan deze mensen?

Omgeving (milieu en natuur)

Gescheiden afvalinzameling is een taak van gemeente. De gemeente Losser doet dit via aparte containers die op diverse plekken in de gemeente staan. Hier kun je papier, glas, plastic en textiel in gooien. Ook heb je containers bij huis voor plastic verpakkingen, groen/GFT afval en voor restafval.

Deze maand is de gemeente Losser gestart met de invoering van Diftar (gedifferentieerd tariefstelsel voor de afvalstoffenheffing) met als doel de vermindering van het restafval. Waar je als inwoner van Losser nu nog 140 kilo restafval per jaar weggooit wil de gemeente dat je uiterlijk in 2030 nog maar 50 kilo restafval produceert.

Wat vindt je tot nog toe van Diftar? Wat doe jij om je restafval terug te dringen?

Diftar

De overheid geeft gemeenten een grote verantwoordelijkheid in de energietransitie. Zij moeten de transitie onderdeel maken van hun omgevingsplannen en in dialoog gaan met burgers en bedrijven.

Het plan voor een grootschalig zonnepark in de gemeente kent niet alleen voorstanders maar ook tegenstanders. Wethouder Marcel Wildschut zei afgelopen jaar tegen Hallo Losser dat de gemeente en de gemeenschap de verantwoording hebben om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. “Er zijn verschillende technologieën om alternatieve energie op te wekken” legt Wildschut uit. “Eén maatregel zal ook niet voldoende zijn om de energiedoelstellingen voor de komende jaren te kunnen afdekken”.

Met het zonnepark in Losser wordt straks 15.800 MWh duurzame elektriciteit opgewekt waarmee ca. 4.500 huishoudens van stroom worden voorzien met een besparing op de uitstoot van CO2 van bijna 8600 ton per jaar.

“We moeten nu eenmaal naar andere energiebronnen gaan kijken” aldus de wethouder. ”Dat redden we niet alleen met dit zonnepark. Ook andere methoden als mestvergisting en windenergie zullen we moeten onderzoeken”.

De bestuurders van Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal willen samenwerken rond de opwekking van duurzame energie. Ze willen zo snel mogelijk overgaan naar duurzame energie door het clusteren van kennis, mobiliseren van lokale initiatieven en initiëren van projecten op het gebied van duurzame energie.

Een aantal agrariërs uit de gemeenten Dinkelland en Losser hebben de handen ineengeslagen voor een biogasproject. Dit project is de opmaat naar een groter biogasnetwerk in Noordoost Twente.

Wat zijn jouw plannen voor duurzame energie? Of is het een probleem van de overheid?

Economie

Een duurzame economie groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. De overheid geeft bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers die duurzame producten maken en sluiten ‘green deals’ met bedrijven waarin afspraken worden gemaakt over een duurzame bedrijfsvoering. En de overheid geeft ondersteuning aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Vind je dat we in Losser aan een duurzame economie werken? Of is het ieder voor zich?

Keuzes maken

Op 21 maart kunnen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. Volgende week vragen we de fractievoorzitters van de politieke partijen in Losser om hun mening en visie over duurzaamheid.

Jij kunt je mening nu al geven in de poll hieronder. Ook kun je reageren via Facebook of door een mail met je reactie te sturen naar info@hallolosser.nl.

Volgende week vatten we de reacties samen in een blog over Duurzaam Losser.

klik hier voor de tussenstand


Bekijk de racties op Facebook en reageer ook:

Vensters: 
afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.