Gemeente

Waarom de VVD ziedend is op het college van B&W Losser

Waarom de VVD ziedend is op het college van B&W Losser

Het “Twents Inkoop- en Aanbestedingsbeleid” werd begin 2014 behandeld in de Commissie en de Raad. Dit is het algemene inkoopbeleid van en voor Twentse gemeenten. Het is een soort basis dat voor alle Twentse gemeenten geldt. De accenten die de gemeente zelf wil leggen worden vastgelegd in de zgn. uitvoeringsnotitie.

In het raadsvoorstel van februari 2014 stonden in feite twee zaken waarover gestemd moest worden:

 1. Instemmen met het Twents inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 2. Het opstellen van de uitvoeringsnotitie in handen leggen van het college.

Dit is de letterlijke tekst uit het raadsvoorstel. De raad is met dit voorstel unaniem akkoord gegaan. 

Maar wel onder een aantal voorwaarden.

Die voorwaarden richtten zich vooral op de kansen voor de plaatselijke ondernemers, dus op die uitvoeringsnotitie.

Door de wethouder werden er vele toezeggingen gedaan. Alle opmerkingen en toezeggingen zouden worden verwerkt in de nog op te stellen uitvoeringsnotitie en die zou enkele weken later worden verstrekt en in de raad besproken. 

Voor alle duidelijkheid; in het Twents Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is niets terug te vinden over de lokale inkoop, dat moet staan in de aanvullende uitvoeringsnotitie. 

Hier een paar voorbeelden van de toezeggingen en opmerkingen van Wethouder Hassink anderhalf jaar geleden n.a.v. vragen uit de gemeenteraad:

 • Hassink:  Alles voor wat betreft de plaatselijke ondernemers wordt  vormgegeven in de uitvoeringsnotitie zoals dat ook bij de andere gemeenten gebeurt. In de uitvoeringsnotitie komt te staan hoe wij onze plaatselijke ondernemers kunnen faciliteren op dit gebied.
 • Hassink: De mogelijkheden voor plaatselijke ondernemers om mee te doen aan aanbestedingen zullen worden vergroot door het bedrag waaronder men mee mag doen op te schroeven. Dat zetten wij in de uitvoeringsnotitie.
 • Hassink: In de uitvoeringsnotitie zal worden aangegeven op welke wijze wij aanbestedingspercelen gaan opdelen als hierdoor plaatselijke ondernemers kunnen meedingen bij aanbestedingen.
 • Hassink: Wij gaan in de uitvoeringsnotitie opnemen dat er bij aanbestedingen altijd een bepaald minimum aan plaatselijke ondernemers moeten meedingen. Dan kunnen wij daar niet onderuit.
 • Hassink: Wij zullen in de uitvoeringsnotitie aangeven dat wij de kleinere en plaatselijke ondernemers  meer kansen geven. Dat wordt uitgewerkt in de uitvoeringsnotitie.
 • Hassink: Bij opdrachten zullen wij moeten zorgen dat er ook bij opdrachten aan bedrijven buiten de gemeente zoveel mogelijk mensen uit Losser worden ingezet. Dit komt in de uitvoeringsnotitie te staan.
 • Hassink: Wat lokaal kan, lokaal doen. De uitvoeringsnotitie zal voor de lokale ondernemers gunstiger zijn dan wat er nu ligt.
 • Hassink: De uitvoeringsnotitie komt over enkele weken.
 • Hassink: Als de uitvoeringsnotitie door het college is vastgesteld zullen wij dit in de raad behandelen. Wij beloven dat wij met de input die dan uit de raad komt ook iets zullen doen. (de raad heeft hierom gevraagd)

Hoe is het mogelijk dat dit college met dezelfde portefeuillehouder na anderhalf jaar schriftelijk laat weten dat een uitvoeringsnotitie geen meerwaarde heeft en er niet komt? 

Wij vinden dit een schaamteloze schoffering van de gemeenteraad en van de ondernemers uit Losser.

Er werd toen toegezegd dat die uitvoeringsnotitie er binnen enkele weken zou komen. Wij konden die notitie dus verwachten begin maart 2014. Later dat jaar werd er na vragen hierover aangegeven dat dit toch wat meer tijd in beslag zou nemen, maar dat het voor de zomer van 2015 zou komen.

Er is gedurende anderhalf jaar door verschillende partijen om deze uitvoeringsnotitie gevraagd. En onlangs, na anderhalf jaar, zegt het college dat er helemaal geen uitvoeringsnotitie komt.

Wij hebben als VVD een paar weken geleden aan het college schriftelijke vragen gesteld. Wij willen o.a. weten welke criteria er worden gehanteerd m.b.t. plaatselijke ondernemers. Wij hebben ook gevraagd om een crediteurenoverzicht over een bepaalde periode. 

Het college weigert informatie te verstrekken. Men komt met wat algemeenheden waar we niets mee kunnen. Het enige dat wij er uit op kunnen maken is dat er totaal voor 14,5 miljoen is ingekocht, waarvan 0,5 miljoen uit Losser en 10,9 miljoen uit de omliggende gemeenten. Dat hoge bedrag van 10,9 miljoen zal ongetwijfeld te maken hebben met het samenwerkingsverband met Enschede. Wij laten onze inkoop voor de gemeente over aan Enschede. Dat is een slechte zaak.

Wij hebben wederom om de criteria en het gevraagde overzicht gevraagd. Mocht dit weer niet tot resultaat leiden dan zullen wij noodgedwongen andere wegen moeten bewandelen om deze informatie te krijgen. Dat kan zijn met behulp van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) of met gebruikmaking van andere artikelen binnen het Reglement van Orde.

Wij maken ons ernstige zorgen over de kennis die binnen onze gemeente aanwezig is over dit onderwerp en eisen van onze wethouder een verklaring. Afspraken moeten worden nagekomen. Tijdens de eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen zullen wij daar waar mogelijk vragen stellen hierover. Wij willen duidelijkheid.

Namens de fractie van de VVD Losser,

Harry Heegen,
Fractievoorzitter

 

 

Vensters: 
afbeelding van Harry Heegen

Door: Harry Heegen

Harry Heegen is fractievoorzitter van de VVD in Losser.