Gezondheidszorg

Dementie vriendelijke gemeente Losser

De kracht van samen – mensen met dementie blijven meedoen

Met je handen bezig

Stel, je bent handig en creatief. Je hebt in je leven regelmatig een klus aangepakt en vindt het leuk om met je handen bezig te zijn. Als je vervolgens bijvoorbeeld dementie, een herseninfarct of iets anders krijgt, dan is het toch niet passend om je te vermaken met theedrinken en het maken van een puzzel. Dat dit anders kan laten de vrijwilligers van stichting ’t Gilde in Losser zien.

’t Gilde in Losser is een zelfstandige stichting waar bevlogen vrijwilligers zich inzetten met hart voor de medemens. Naast een werkplaats met allerlei machines waar tijdens de openingstijden iedereen welkom is om te komen klussen (al dan niet met ondersteuning) is het repaircafé eveneens onderdeel. Ook kan bij ’t Gilde apparatuur welke is gerepareerd voor een kleine prijs worden aangeschaft.

Sociale ontmoetingsplek

Tevens dient het als een sociale ontmoetingsplek en is iedereen er welkom voor een kop koffie. Het sociale aspect wordt als erg belangrijk gezien. ’t Gilde voorziet in eigen financiële middelen door bijvoorbeeld materialen te scheiden of gekregen apparatuur voor een kleine prijs weer te verkopen. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren toenemen, ook in Losser. Op dit moment hebben ca 470 mensen in de gemeente Losser dementie. Dit zal toenemen naar ca 880 in 2040. Losser heeft hiermee een van de grootste stijgingen te verwachten van alle Twente gemeenten.

Mensen met dementie leven ongeveer 8 jaar met de ziekte. Ongeveer 70 % van de mensen met dementie wonen thuis, met of zonder zorg. Voor mensen met dementie, maar ook voor de mantelzorgers is het belang dat mensen mee kunnen blijven doen aan (maatschappelijke) activiteiten. De vrijwilligers van ’t Gilde spelen hier op in door samen met mensen met een beginnende dementie te kijken wat zij graag willen doen en wat passend is bij hun mogelijkheden, dit eventueel samen met de partner of de casemanager dementie . De mensen die hier komen dragen daadwerkelijk iets bij.

Dit is voor iedere deelnemer in een andere vorm. Het geeft de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor het zinvol invullen van de dag. Dit is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Zo komt ook Pieter Garrelds sinds enkele maanden 2 keer per week een ochtend en een middag bij ’t Gilde. Hij verteld erg blij te zijn met hetgeen hij kan betekenen bij ’t Gilde. Hij houdt zich vooral bezig met het zagen van hout, maken van vogelhuisjes en hand en spandiensten. Het contact met de mensen en ondertussen toch lekker bezig zijn maakt dat hij als een blij mens aan het einde weer naar huis gaat. De partner van Pieter vindt het fijn dat hij bezig is, nieuwe contacten legt en deelneemt aan de maatschappij. Er is in de afgelopen maanden een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen de casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen van CarintReggeland en Zorggroep Sint Maarten.

Samenwerking

Deze samenwerking is van belang omdat dementie een ziekte is waarbij de mens met dementie steeds verder achteruit gaat. Een frequente afstemming tussen de mogelijkheden van de mens met dementie en de mogelijkheden binnen Gilde is belangrijk. Er is dan ook sprake van korte lijnen. Het is belangrijk om de kleinschaligheid van de voorziening in tact te laten. Dat is juist de kracht. ’t Gilde is geen vorm van dagopvang en het aantal te begeleiden mensen is beperkt. Wellicht zijn er meer verenigingen, clubs of andere initiatieven die bereid zijn om mensen met bijvoorbeeld dementie te laten meedoen

 

Vensters: 
afbeelding van Stineke Niehenker

Door: Stineke Niehenker

Mijn beroep is MTH verpleegkundige in de thuiszorg (Medisch Technisch Handelen) bij Maartje, al meer dan 50  jaar in de zorg werkzaam, waarvan 38 jaar Spoed Eisende Hulp.  Vanwege mijn lange ervaring in de zorg heeft het venster gezondheidszorg en contactpersoon socialekaart, daarom ook mijn speciale interesse en daar wil ik mij ook graag voor