Natuur Recreatie

Sport en Hobby

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Losser is landelijke toplocatie voor de middelste bonte specht

Sensationeel nieuws

Toen in 2004 in de bossen van Egheria in Losser twee broedgevallen van de middelste bonte specht werden vastgesteld, was dit voor Twente sensationeel nieuws. Want in de periode  tot 1973 had deze spechtensoort slechts zes keer eerder in Twente gebroed en was daarna niet meer als broedvogel waargenomen. Ook landelijk was de middelste bonte specht een super zeldzame broedvogel met slechts vanaf 1995 een zeer kleine populatie in Zuid-Limburg. Sinds de ontdekking van deze specht in Losser heeft vogelwerkgroep Losser deze soort jaarlijks geïnventariseerd door alle bossen in de gemeente Losser uit te kammen.  

Zeldzame spechtensoort

Al snel werd duidelijk dat de middelste bonte specht het naar zijn zin had in Losser, want inmiddels is de populatie van deze zeldzame spechtensoort uitgegroeid van twee in 2004 naar 142 broedparen in dit jaar. Nergens in Nederland is er een gemeente met een dergelijk hoog aantal van de middelste bonte specht, want Losser herbergt meer dan 15% van de landelijke populatie.

De oorzaken zijn divers. In de eerste plaats is de oostelijke ligging van Losser van belang, want de middelste bonte specht heeft zich vanuit Duitsland in westelijke richting uitgebreid. Maar ook de aanwezigheid van grote en zeer oude loofbossen met eeuwenoude eiken speelt een belangrijke rol, want deze specht moet het hebben van oude eiken om zijn nest uit te kunnen hakken.

Ook het bosbeheer van Natuurmonumenten, waarbij oud rottend hout mag blijven, is van cruciaal belang. De meeste middelste bonte spechten zitten namelijk in de bossen van Natuurmonumenten, zoals Egheria, Paasberg, Hakenberg, Duivelshof, Boerskotten en Smoddebos. Vanuit Losser heeft deze specht zich verder over Twente verspreid.

Aantal territoria van de middelste bonte specht in Losser en verspreiding over Nederland

De middelste bonte specht is niet gemakkelijk te vinden, tenzij men het geluid van de roep en de balts goed kent. Ze zitten meestal hoog in het gebladerte van eiken en laten zich niet gauw zien. Verraderlijk is dat ze precies lijken op de talrijke en algemene grote bonte specht. De rode kruin en de roze veren onder de stuit zijn echter goede herkenningspunten.

Meer informatie over Vogelwerkgroep Losser is te vinden op www.vwglosser.nl. Ook is het mogelijk met ervaren vogelaars mee te lopen tijdens de VVV-excursies die de vogelwerkgroep aanbiedt in samenwerking met VVV-Losser. De foto’s zijn van Sytze Wouda en Jan Meijerink.

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.