Nieuws

Gemeente

Veiligheid

Help criminaliteit voorkomen!

Help criminaliteit voorkomen!

Maandagavond heb ik iets ontdekt!

Ik was bezig om voor het longfonds te collecteren in een lange straat in Losser.De week ervoor werd mij een collectebus aangereikt met het verzoek om deze week te collecteren voor dit fonds ( vroeger heette het Astma fonds)Het was volgens mij een goede besteding van mijn tijd want het binnenhalen van geld voor onderzoek is van levensbelang voor ons allen; ik hoop alleen dat ik er nooit gebruik van hoef te maken.  Ik denk overigens dat ik een behoorlijke som geld heb opgehaald als ik mijn gevoel voor gewicht mag geloven!

Maar nu even waarom dit verhaal.

Wat mij tijdens de collecte opviel is dat er steeds meer mensen zijn die de deur niet meer nonchalant in het slot gooien maar het slot met de sleutel dichtdraaien en daarna de sleutel uit het slot nemen!! 

In mijn herinnering was dat vorig jaar vaak minder het geval! Ik heb dus de indruk dat al die TV-spotjes  van de politie  een goede invloed hebben gehad op het gedrag van mensen op het voorkomen van inbraken et cetera! Veel van deze ongewenste zaken zijn voor een belangrijk deel te voorkomen als we eenvoudige maatregelen treffen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminaliteit en/ of een misdrijf;

Ook in onze prachtige gemeente Losser is het verstandig om alert te zijn voor dit soort zaken. 

U kunt er meestal niet aan doen als u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf. Wel kunt u, alert zijn. Dit alert zijn wordt sinds de invoering van onze whatsapp- aanpak steeds duidelijker. Sinds Hallo Losser is gestart met de opzet van de buurt -whatsapp zijn er meer dan 1035 leden die waken en meekijken wat er op straat gebeurt.  De komende maand gaan we samen  met de gemeente en Politie het systeem testen. Wilt u ook uw steentje bijdragen voor een veilige buurt, geef u op als deelnemer. Op de openingspagina van www.HalloLosser.nl vindt u een registratieformulier.

Voor de verschillende vormen van criminaliteit en misdrijven heeft de politie op een rijtje gezet wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf. Bijvoorbeeld: hoe u uw huis beter kunt beveiligen tegen inbraak, hoe u uw spullen beter kunt beschermen tegen diefstal of hoe u de kans kan verkleinen dat u het slachtoffer wordt van oplichting.

 

Transportcriminaliteit in 2015

  • Babbeltruc
  • Burenruzie
  • Internetoplichting
  • Senioren en veiligheid
  • Vuurwerk
  • Woninginbraak

P.S. In het geval u ouders of buren heeft die deze preventietips niet begrijpen of geen toegang hebben tot HalloLosser/ internet is het wellicht zinvol om even te kijken of u ook voor hen erger kunt voorkomen! Ga in gesprek en help elkaar als waarachtige noabers waar we met ons allen zo trots op zijn. 

 

afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

 Han Heck