Nieuws

Gemeente

Hoor en wederhoor

Hoor en wederhoor

Op de blog van de heer Harry Heegen VVD-Losser zijn er via de Facebookpagina en mail de volgende reacties. Als Hallo Losser willen wij u deze reacties niet onthouden.

Joop Hassink Portefeuillehouder

"Bij de laatste vraag hierover heb ik de VVD aangegeven dat exact bekend is voor welk bedrag bij wie ingekocht is. Ik heb de commissie toen met percentages geantwoord. Het overzicht dat wij actueel hebben is voor raadsleden in te zien. Blijkbaar is de VVD overvallen over de beschikbaarheid en heeft niet verder gevraagd. Misschien handig om gewoon te vragen aan de wethouder en niet politiek twijfelachtige verhalen op Facebook te zetten.Verdere discussie alleen via de daarvoor bestemde kanalen. (Voor iets dat je normaal kunt vragen is geen artikel 39 vraag nodig)"

Jaimi van Essen D66

"Dit is idd wel een staaltje 'fact-free politics', Harry Heegen. Volgens mij heb je op jullie rondvraag de vorige keer een keurig antwoord gehad. En als het dan echt zo was dat het college iets geheim probeerde te houden, dan zaten de andere (coalitiepartijen daar zeker wel bovenop. D66 betreurt het dat de VVD het nodig vindt om zo'n ophitsend stukje te schrijven. Ondernemers en inwoners zijn daar niet bij gebaat.”

Jos in het Veld CDA

"Er wordt niets achtergehouden! Er is voor raadsleden gewoon inzage, deze hebben we gehad. Alles op ' straat gooien' is handig voor voor diegene die dan een offerte willen uitbrengen . Daarnaast reageren ondernemers waarvan ik weet dat zij juist regelmatig ' werk hebben' van de gemeente en facturen kunnen sturen. Daarnaast gaat wel een groot deel opdrachten gepaard met best flinke bedragen buiten de gemeente omdat o.a. wegenbouw niet in onze gemeente aanwezig is. Ook hier : enkelen hebben een mening terwijl men inhoudelijk niet op de hoogte is. Daarnaast kan men zeggen wat men wil: als er één bestuurder betrokken is bij de inwoners en ondernemers gemeente Losser is Joop Hassink dit. Maar ook hier mag een ieder zijn eigen mening hebben."

Lies ter Haar Burgerforum

“Ook wij zijn voor het zoveel mogelijk betrekken van lokale ondernemers bij de aanbestedingen. Dat hebben we al herhaaldelijk aangegeven.  En dat geldt voor de hele raad.  Op eerdere vragen hierover is door het college uitvoerig geantwoord en aangegeven dat inzage (dus ook voor de VVD) geen enkel probleem is. Daaruit blijkt ook dat zoveel mogelijk bij lokale ondernemers ingekocht wordt. Als dat niet lukt dan regionaal en dan wordt pas verder gekeken. Sommige zaken moeten groot aanbesteed worden of Europees, zo zijn de regels nu eenmaal.  Wat de VVD hier doet is gemakkelijk willen scoren met informatie die feitelijk niet klopt, jammer……… dat hebben ze niet nodig.”

Vensters: 
afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid