Nieuws

Gemeente

Ingezonden brief

Ingezonden brief

Het zal U als dorpsgenoot niet zijn ontgaan dat Losser dorp op diverse plaatsen een metamorfose ondergaat door reconstructies van diverse straten, parkeerplaatsen etc.

Een van deze  plaatsen is het kruispunt Raadhuis-Gronausestraat.
Al met al een hele verbetering wat zeer zeker ten goede komt aan de ;beleving; van dorp Losser.
Nu blijkt echter dat op dit belangrijke vernieuwde kruispunt geen voetgangersoversteekplaatsen meer worden aangelegd,welke voordien wel aanwezig waren.


In uw courant van woensdag 13 nov. heeft de voorzitter van de Dorpsraad zijn ongerustheid  uitgesproken over het verdwijnen van deze zg. zebra,s.Ik weet zeker dat vele dorpsgenoten,ouden van dagen,rolstoelgebruikers ,winkelend publiek en zeker de kinderen deze ongerustheid delen.
Zie ook Uw art. In de courant van 15 nov. waarin duidelijk wordt aangegeven dat de meeste ongelukken gebeuren op kruispunten met als tragisch resultaat 28 verkeersdoden in drie jaar tijd.
De plannenmakers(lees gemeente)kunnen wel stellen dat de regels voor zebrapaden slecht worden nageleefd en dat de kruising vanwege de voorrangsweg Raadhuisstraat veilig is dat zal wel gelden voor de automobilist doch zeker niet voor de voetgangers.
Plannenmakers cq. ontwerpers luister eens naar de burger en ga niet blindelings af op theoretisch ;gedoe; achter de tekentafel maar laat ook eens je nuchtere verstand werken.Wie werkt maakt fouten(zie bv. de toerit naar de parkeerplaats bij de Jumo)deze is veel te smal alsook in het nabije verleden de Hoofdstraat te Overdinkel daar deze ,na ettelijke veel geld kostende reconstructies, geworden is tot het huidige resultaat.
Waar elders rijkelijk verkeersmaatregelen worden genomen zoals bv.
in Glane met 8 drempels op een afstand van plusminus 350 m.wordt dit hier op een druk kruispunt nagelaten.
Gemeente ken en neem Uw verantwoordelijkheid en luister eens naar de burger nu het nog kan en aanpassing mogelijk is zonder extra veel kosten.
U,als gemeente bent er o.a. voor de veiligheid en welzijn van de burger en om deze zoveel mogelijk te waarborgen.
Doe met dit voorstel namens de burgers van Losser Uw voordeel
om later niet verantwoording te moeten afleggen voor ongewenste situaties of erger nog ongelukken waar de burger als slachtoffer de dupe van is.


Met vriendelijke groet,
Henk Golbach
Losser


Verstuurd vanaf mijn iPad

Vensters: 
afbeelding van Anonymous

Door: