Nieuws

Gemeente

De quotes van de afgelopen week over het thema: Wonen

De afgelopen week heeft het blog over Wonen in Losser online gestaan. Hierop is door de burgers op gereageerd, wat overigens nog steeds kan. Er is ook een belrondje geweest met de meeste fractievoorzitters. Een aantal uitspraken leest u verder in deze bijdrage.

Ruim 80 inwoners hebben gereageerd op de drie stellingen

Bij het schrijven van deze bijdrage rond de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij kunnen lezen dat rond de tachtig Lossernaren hebben gereageerd. 33% Reageerden dat zij geen wensen hadden omdat ze prettig wonen. Ruim 30% van de stemmers gaven aan dat hun woonwensen onvoldoende gerealiseerd worden. Rond de 37% gaf aan dat het beter zou zijn dat de inwoners meedenken en bepalen als het om nieuwbouwplannen gaat.

Als eerste conclusie die wij uit deze en andere reacties kunnen trekken is dat de raad  niet de actuele kennis bezit van de specifieke woonwensen van de Lossernaren die,  de komende vijf jaren,  een andere woonwens hebben en in de gemeente Losser willen blijven wonen . Het is denken wij een goede zaak nog dit jaar een uitvoerig onderzoek te doen naar de woonwensen onder deze doelgroep.

De fractievoorzitters die wij hebben kunnen bereiken zijn bijzonder positief over het initiatief van Hallo Losser, om de gemeenteraadsverkiezingen op deze manier dichter bij de burgers te brengen. Alle fractievoorzitters waren ook van mening dat bij nieuwbouw de komende jaren de wensen van de koper of huurder veel meer leidend moet zijn. Ook in brieven, waarvan er twee op Hallo-Losser zijn gepubliceerd, valt te lezen welke wensen er zoal spelen.

 

In de korte interviews met een aantal fractievoorzitters noteerden wij de volgende uitspraken over wonen, wanneer het over nieuwbouw gaat

 

"We zien dat jongeren en ouderen verhuizen uit de gemeente Losser om in hun woonwensen te kunnen voorzien.” “Vooral uit de kerkdorpen” volgens Ellen Visschedijk van het CDA

 

"Weinig actie te zien vanuit de gemeente om duurzaam te bouwen. Kijk eens naar anderen woonvormen. Denk aan Tiny houses". Deze reactie kwam van Lotus Sterk van Groen-Links.

 

"Er wordt te weinig gebouwd voor het middensegment." “En ouderen vinden meer moeite met het vinden van een passende woning” aldus Harry Heegen van de VVD. Ook de jongeren moeten gemotiveerd worden zich eerder in te schrijven om hun wensen gerealiseerd te zien.

 

"De blijverslening voor ouderen, starterslening voor jongeren daar maken we ons sterk voor. Het gaan bouwen voor de babyboomers en ouderen die graag hun grote huis willen verkopen om kleiner te gaan wonen is meer een luxe probleem". Was een van de reacties van Jamie van Essen.

 

"Voor jongeren is er weinig woonruimte beneden de € 500,00. De hoogte van de huur is vaak te hoog voor de jongeren. Dus schrijven ze zich ook niet in bij Domijn.”  “Het zou goed als er onder de jongeren een grote enquête wordt opgestart om daadwerkelijk de woonwensen te horen van hen. Er zijn een aantal huizen in de prijsklasse tot 500 euro gebouwd, is een druppel op een gloeiende plaat.” deze reactie kwam van Lies ter Haar van Burgerforum.

 

Ideale locaties voor ouderen

Een leuke discussie ontstond er op de suggesties die kwam vanuit de geïnteresseerden in een levensloopbestendige woning of appartement. “Waar zou je in het dorp Losser willen wonen?”  

De volgende locaties passeerden de revue. Locatie muziekschool en Cluster, de strook grond met de Alouisisuschool, slagerij Luijerink en het oude postkantoor, Het grote braakliggende perceel van de Zorggroep Sint Maarten aan de Lutterstraat en de voormalige basisschool aan de Hogeweg. Duidelijk dicht in het centrum bij alle voorzieningen.

 

Tenslotte willen wij nog de volgende uitspraken van politieke zijde niet onthouden:

“Wat er gebeurt met de braak liggend stuk grond aan de Lutterstraat, eigenaar is Zorggroep Sint Maarten. Daar krijg je geen vinger achter wat er met die grond gebeurd.”

 

“Op meerdere plekken in de gemeente Losser nemen particulieren (projectontwikkelaars) initiatieven om te bouwen. Het zou goed zijn als de wensen van de kopers/huurders hierin al vroegtijdig in worden meegenomen. De gemeente  moet dit meer gaan sturen”.

 

Dit zijn een aantal uitspraken. Mocht u nog de behoefte hebben om te reageren op dit onderwerp? Doe dit gerust. Via nieuws@hallolosser.nl of via de pol. Volgende onderwerp is: Leefbaarheid in onze gemeente Losser.

Vensters: 
afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid