Nieuws

Welzijn

Werk Economie

Veiligheid

Verkiezingen in 2018: Leefbaarheid, uw eigen mix

Verkiezingen in 2018: Leefbaarheid, uw eigen mix

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Hallo losser besteedt aandacht aan 6 belangrijke onderwerpen. We willen weten wat ú belangrijk vindt en vragen daar een reactie op van alle fractievoorzitters. Deze week: leefbaarheid. Wat is uw persoonlijke mix?

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er aan. Hallo Losser besteedt in dat kader aandacht aan een aantal actuele onderwerpen via ons blog. U kunt daarop reageren via de poll en via Facebook. De resultaten leggen wij voor aan de politieke partijen zodat zij kunnen reageren. Uw inbreng en de reacties van de fracties delen wij op Hallo Losser.

In dit blog: Leefbaarheid! Oftewel: hoe beleeft u het leven in Losser en welke aandachtspunten zijn er voor de komende vier jaar?

Leefbaarheid, wat is dat?

Als we het hebben over leefbaarheid kan het gaan over veiligheid, de evenementen in Losser, hondenpoep, snelheid van het verkeer of de manier waarop de gemeente de openbare ruimte onderhoudt. Eigenlijk is het een allegaartje, een mix van dingen die samen bepalen of u zich lekker voelt in één van de kerkdorpen van de gemeente Losser.

Wat is uw persoonlijke mix?

Het lastige is dat de juiste mix voor u heel anders kan zijn dan voor uw buurman. Mooie evenementen als Brueghel of de Hellehondsdagen kunnen voor de ene Lossernaar cruciaal zijn voor de leefbaarheid, terwijl zij voor een ander vooral voor overlast zorgen. Een los stoeptegeltje in een steegje merkt de één niet op, de ander belandt erdoor in het ziekenhuis. Heeft Losser voldoende straatverlichting? Moeten honden die illegaal poepen beboet worden?

Op dit moment is Losser ingedeeld in zônes. Een C-wijk krijgt minder onderhoud dan een A- of B-wijk. Wist u dit? Vindt u het wel of niet een goed systeem?

Weet u eigenlijk wat de vijf politieke partijen in Losser willen doen aan Leefbaarheid de komende vier jaren? En weten zij wat U wilt?

Meld uw mix aan de fractievoorzitters!

Het beschikbare geld kan maar één keer uitgegeven worden, dus meldt ons waar u vindt dat aandacht voor moet zijn de komende vier jaar. En als u dan toch bezig bent: vertel Hallo Losser ook waar de politiek GEEN energie in hoeft te stoppen de komende periode. Wij horen ook graag of u zich veiliger voelt nu Losser WhatsApp Buurtpreventie heeft.U kunt ons met uw persoonlijke leefbaarheidsmix bereiken via info@hallolosser.nl of u kunt direct reageren op facebook.

U weet op wie u wilt stemmen

Volgende week woensdag leggen wij uw mening voor aan alle fractievoorzitters. Donderdag verschijnt een artikel waarin de wensen van Losser én de reactie van de politiek zijn samengevat. Zodat ú weet waar u op wilt stemmen in maart. Tenminste: als het om leefbaarheid gaat.

klik hier voor de tussenstand

afbeelding van Wibo Haverkate

Door: Wibo Haverkate

Wibo Haverkate (1972) draagt zorg voor de organisatie van Hallo Losser, is ambassadeur van het venster Welzijn en is bestuurslid. Hij is daarnaast deskundige op het vlak van Organiseren zonder Hiërarchie en eigenaar van een organisatieadviesbureau.