Nieuws

Wonen

Veiligheid

tips voor veilige kerstverlichting

de meeste ongevallen bij kerstverlichting ontstaan door onjuist gebruik van....

Tips voor veilige kerstverlichting

 

Niet alle kerstverlichting die bij ons wordt verkocht, is veilig. Dat bleek een aantal jaren geleden uit cijfers van de Europese Commissie. Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ziet wel beterschap: in 2010 had 22 procent van de kerstverlichting een tekortkoming.

De meeste ongevallen met kerstverlichting ontstaan door onjuist gebruik of door ondeugdelijk materiaal of een ondeugdelijke constructie. Bij veel kerstverlichting is het elektriciteitssnoer direct aangesloten op de netspanning van 230 Volt. Delen van de kerstverlichting waar spanning op staat, mogen niet bloot liggen door een slechte constructie, omdat er dan de kans bestaat dat je bij het aanraken ervan een elektrische schok krijgt. Daarnaast kan kerstverlichting door oververhitting brand veroorzaken in materiaal waaraan of waarbij het hangt, zoals de kerstboom of de gordijnen. 

Tot slot kan er brand of gevaar voor een elektrische schok ontstaan als de kerstverlichting in contact komt met water. Dat is bijvoorbeeld het geval als er ondeugdelijke of ongeschikte kerstverlichting buiten is aangebracht.

• U dient er bij aankoop op te letten dat als er geen merkaanduiding, CE-markering,

   technische informatie en waarschuwingsinformatie in de Nederlandse taal te vinden is,

   dat dit een verdacht product betreft. Het CE-label betekent slechts dat de fabrikant

   zelf verklaart dat de EU-normen zijn nageleefd bij productie. Dit houdt echter niet in

   dat er dan ook een onafhankelijke controle heeft plaatsgevonden.

• Koop bij voorkeur feestverlichting met transformator: deze transformator reduceert de

   gevaarlijke spanning tot een veiliger spanning. 

• Geef de voorkeur aan ledverlichting: ze geeft minder warmte af en verbruikt

   bovendien minder energie.

• Gebruik kerstverlichting alleen buiten als deze mogelijkheid op het product (of de

   verpakking) staat aangeven. Buitenverlichting is herkenbaar aan de code IP44 of aan

   de opdruk met de waterdruppel in een driehoek. Stekkerverbindingen moeten

   waterdicht zijn, de stekker of voedingsadapter moet geschikt zijn voor gebruik buiten

   en ook het lichtsnoer n/of de kabelhaspel moet vochtbestendig zijn en volledig zijn

   afgerold.

 
• Denk eraan dat de kerstverlichting geruime tijd in een doos heeft gezeten.

   Controleer deze zorgvuldig voordat ze in de boom worden opgehangen.

 

• Als elektriciteitsdraden beschadigd zijn, gooi de kerstverlichting dan weg en vervang

   deze.


• Ga na of alle lampjes goed vastgeschroefd zitten en de draden onbeschadigd zijn,

   deze kunnen immers kortsluiting veroorzaken. 

• Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen een half uur te laten

   branden.

• Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dit zo neer dat er niemand

   over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.

* Lampje kapot? Meteen vervangen. Wacht niet tot meer lampjes het begeven. Dit

  vergroot de kans op oververhitting.  Trek altijd vooraf de stekker uit het stopcontact als u

  lampjes gaat vervangen!!

• Lampjes van kerstverlichting kunnen oververhit raken als ze worden afgedekt door

   bijvoorbeeld watten of stro. Houd daar dus rekening mee als u decoraties met

   kerstverlichting maakt en zorg dat de lampjes goed vrij hangen, zodat ze hun warmte

   veilig kunnen afstaan. 

• Een echte kerstboom of kerststukjes moeten soms water hebben. Schakel voor u water

   geeft, allereerst de kerstverlichting uit en geef voorzichtig water. Controleer altijd even

   of u niet hebt gemorst, voordat u de verlichting weer inschakelt. 

• Laat de kerstlampjes nooit branden als u weggaat of ’s nachts. Uitdoen is de stekker uit

   het stopcontact halen en niet door simpelweg een lampje los te draaien.

• Gebruik bij voorkeur alleen kant-en-klare lichtkettingen.
   Sommige kerstverlichtingssnoeren zijn aan elkaar te koppelen. Daarvoor zijn aan het

   uiteinde van een streng koppelingen voor de netvoeding aangebracht. Let er op dat

   slechts een beperkt aantal extra strengen kunnen worden aangekoppeld omdat

   anders in de snoeren van de andere strengen een te hoge stroom gaat lopen

   waardoor bedrading oververhit kan raken en isolatie kan smelten. Lees daarvoor de

   opschriften en gebruiksaanwijzing. Zorg dat ongebruikte koppelstukken bij

   buitenverlichting op de aangegeven wijze worden afgedicht tegen binnendringen

   van vocht en voorwerpen of vuil. 

• Gebruik nooit kaarsen in de nabijheid van een kerstboom of als kerstboom versiering.

   Plaats kaarsen tenminste 50 cm uit de buurt van brandbare materialen. Steek kaarsen

   in brandbare kerststukjes niet aan.

• Kerstverlichting nooit gebruiken in bomen met een ijzeren frame.

 

Alle teamleden van Hallolosser wensen u fijne en vooral veilige feestdagen toe. 

 

 

  Zie voor nadere info :    http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandvertraging/brandveilige-kerstboom-47616

afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

 Han Heck