Nieuws

Centrumplan - 120 bomen minder

Pastorie Maria Geboorte

In deze blog schrijf ik mijn visie op het Centrumplan. Het is in de vorm van een blog om aan te geven dat dit een persoonlijke visie is en dit niet de visie van Hallo Losser weergeeft.

Algemeen

De delen van het centrum die klaar zijn, zorgen voor een mooier aanzien van het centrum van Losser. Er zijn echter de nodige kanttekeningen te plaatsen. Had het niet direct mooier of beter gekund. De gemeente spreekt in een recent persbericht over “Het huidige herinrichtingsplan is gebaseerd op een uitgebreid participatieproces”. Ik heb blijkbaar in de aanloopfase zitten te slapen, want ik herinner mij er niets van een participatieproces, wel van voorlichting (zo gaat het worden).

Tevens vind ik de ongebreidelde bomenkap een grote aantasting van het groene karakter van het centrum van Losser. Er zijn of worden 120 bomen gekapt en wat er weer geplant wordt, ziet er meestal schriel uit. 

Uitvoering Centrumplan

De uitvoering van het Centrumplan wordt voor wat betreft fasering en planning goed uitgevoerd:

  • Door de fasering is het ongemak voor het verkeer beperkt.
  • Dura Vermeer houdt zich goed aan de planning en zet in geval van vertraging er een “tandje bij” door bijvoorbeeld op zaterdag door te werken.
  • Via de Bouwapp (nu 546 volgers) wordt de voortgang en eventuele vertraging gemeld. Ook de lokale media wordt tijdig geïnformeerd. Ook kun je via de Bouwapp vragen en opmerkingen kwijt.
  • Dura Vermeer voert uit wat de opdrachtgever (B&W van Losser) bedacht heeft.

Buslijnen 61 en 64

Vanaf 26 augustus 2019 zijn de buslijnen 61 (Overdinkel - Enschede) en 64 (Overdinkel-Almelo) omgeleid via de Broekhoekweg. Dat had tot gevolg dat deze buslijnen alleen nog maar de rand van het dorp aandoen. Voor veel ouderen is de bus hierdoor onbereikbaar geworden. Tot verbazing van de beleidsmakers gingen veel jongeren op de fiets naar de Broekhoekweg, waardoor de geparkeerde fietsen de nodige chaos veroorzaakten. Dura Vermeer legde er betonblokken neer om de chaos wat te kanaliseren. Deze omleidingen blijven tot medio juli 2020 van kracht, waardoor het centrum van Losser bijna een jaar verstoken is van een fatsoenlijke busverbinding. De nieuwe bushalte bij de Maria Geboorte kerk is klaar, maar ook hier is niet duidelijk waar de fietsen geparkeerd gaan worden, want de voormalige fietsenstalling is verdwenen.

Rotonde bij Maria Geboorte kerk

Deze rotonde is minimaal uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat vrachtwagen voor de bevoorrading van de supermarkten de “binnenbocht” moeten nemen om rond te komen. De aansluiting vanuit de Enschedesestraat was te smal, maar is nu met klinkers verbreed, bij de aanleg van de uitrit van de parkeerplaats van de kerk. Alleen de belijning moet nog aangepast worden. De aansluiting Oldenzaalsestraat is echter te smal uitgevoerd. Op de foto zie je dat een kleine auto al snel op de fietsstrook zit. Bij grotere auto’s of vrachtwagens komt de fietser zwaar in de knel.

Parkeren bij Jumbo

De verhoogde aanleg van de parkeerplaats bij de Jumbo is een verfraaiing (afgezien van de bomen). Echter door de indeling van deze parkeerplaats is de doorstroming een drama. Doordat zowel het inrijden als het uitrijden via dezelfde plek aan de Raadhuisstraat plaatsvindt, ontstaan er diverse problemen:

  • De in- en uitrit is te smal. Inmiddels is de inrit voorzien van 2 “vleugels”, maar daar wordt de inrit niet breder van.
  • De inrit is inmiddels ook van haaientanden voorzien om aan te geven dat de Raadhuisstraat voorrang heeft.
  • Bij grotere drukte is er onvoldoende doorstroming waardoor uiteindelijk ook de kruising Raadhuisstraat / Gronausestraat vast komt te staan.

Basisprobleem is echter dat al het verkeer door dezelfde in- en uitrit moet. Dit is alleen op te lossen door de toegang van de Raadhuisstraat uitsluitend ingang te maken en op de Gronausestraat 1 of meer uitritten te maken. Dit zal ten koste gaan van 4 of 6 parkeerplaatsen. Vreemd is ook dat de kruising Raadhuisstraat – Gronausestraat een kruising is geworden en geen rotonde. Bij de verkoop van de burgemeesterswoning is al rekening gehouden met de aanleg van een rotonde. Je zou dan de uitrit van de parkeerplaats kunnen laten aansluiten op de rotonde, net als bij de Maria Geboorte kerk.

Bomen

Sinds de start van het Centrumplan zijn er 6 vergunningen verstrekt voor het kappen van bomen. In totaal is er vergunning gegeven voor het kappen van 120 bomen.

In de eerste vergunning van 12 januari 2018 werd nog gemeld dat van de 54 bomen er 11 een stamdiameter (stamdikte op 130 cm hoogte) hadden van meer dan 40 centimeter. Tevens werd gespecificeerd welke boomsoorten het betrof. In de andere 5 vergunningen is dit soort informatie niet vermeld.

Voor 94 bomen is er een herplanting verplichting opgenomen in de vergunning, maar de stamdiameter of stamomvang wordt niet vermeld.

Om een idee te geven wat dit inhoudt moet je eens gaan kijken op de parkeerplaats bij Jumbo. Op 22 november 2019 heeft oud-wethouder Wildschut een “klimaatboom” geplant. In dit geval is het een fladderiep. Deze heeft een stamomvang van 30 centimeter. Die 30 cm lijkt heel wat maar het is een kleine boom die voorlopig nog niet echt gaat opvallen. 

Vensters: 
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.