Welzijn

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Samen elkaar kunnen vinden om iets van de grond te krijgen of iets te kunnen verbeteren voor je dorp, omgeving, vereniging, in de buurt of voor je eigen gezin. Dit soort positieve initiatieven en acties komen tegenwoordig regelmatig voorbij in onze directe omgeving of via de sociale media. Oorzaak voor het ontstaan hiervan is in vele gevallen de economische crisis, een terugtrekkende overheid maar ook dat van de vijftiger en zestiger jaren het “wij-samen” gevoel zo’n positief in onze gedachte is blijven hangen. De inwoners van Losser staan hiervoor open. Wij hebben zeker een gemeenschap die “wij-samen” kunnen en willen uitstralen. Uiteraard om elkaar te helpen en het behouden verbeteren van een prettige en positieve leefomgeving.

Spannend zijn de projecten en processen die al lopen. De fusie van AJC en KVV, en daarnaast, de bewezen successen met vele vrijwilligers zoals bij de Voedselbank, het Repaircafé, het burgerinitiatief ‘Hallo Losser’ dit laatste initiatief om elkaar te verbinden. Hier uit is weer een gezamenlijk initiatief voor veiligheid in eigen buurt ontstaan, de BuurtApp. Om er een klein aantal te noemen.

Er zijn nog meer mogelijkheden. In het hele land zijn vele prachtige initiatieven ontstaan om de lokale leefbaarheid naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld eigen energie opwekken, gezamenlijk beveiliging inkopen, een coöperatie oprichten waarin alle vrijwilligers herkenbaar worden en door die samenwerking nog meer kunnen bereiken. De burgerparticipatie krijgt zo gestalte. Kansen samen creëren en in praktijk laten floreren, daar gaat het om. Jammer is dat er overal nog en ook in onze gemeente eilandjes of koninkrijkjes zijn die niet willen samenwerken omdat ze elkaar vaak niet (h)erkennen of niets gunnen. En vaak met de zelfde doelstelling. Een gemeende oproep om die bakens anno 2017 te verzetten.  De wereld is gewoon mooier als je elkaar wat gunt. Meer harmonie zorgt voor meer betrokkenheid, participatie en draagkracht om een gewenst resultaat neer te zetten. Door een goede samenwerking en het delen van kennis, kunde, ervaring en middelen heeft ieder project zo kans van slagen.

Daarom past Losser het motto “In Losser gunt men elkaar het beste”.

Bij Hallo-Losser komen wij graag in contact met vrijwilligers en hun organisatie. In ons venster Noaberschap stelt “HalloLosser” graag ruimte beschikbaar wat te vertellen over de organisatie, projecten en werkzaamheden waarbij gedeeld kan worden wat de behoeftes en wensen zijn waarbij zo andere Lossernaren kunnen aansluiten. Contact via nieuws@hallo-losser.nl

Vensters: 
afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is