Welzijn

In de Spotlight: Pleegouder Anita

In de Spotlight: Pleegouder Anita

Regelmatig zetten we iemand in de Spotlight die we bezoeken en een bloemetje aanbieden. Deze keer zijn de bloemen beschikbaar gesteld door Lisette's bloemenhoek in Losser.

Waarom word je pleegouder

In Nederland zijn er veel mensen die zich inzetten om pleegkinderen voor korte of langere tijd een veilige en huiselijke plek te bieden. Ook in de gemeente Losser. In de gemeente Losser zijn 11 pleeggezinnen die hun hart en huis opengesteld hebben voor pleegkinderen.

Wij zijn op bezoek bij Anita. Zij woont met haar kinderen en 2 pleegkinderen in de gemeente Losser. Sinds 17 jaar is Anita pleegouder. Eerst samen met haar man nu als ‘alleenstaande ouder’.

Anita geeft aan dat zij altijd al dol is geweest op kinderen. Zij wilde als haar gezin compleet is graag pleegkinderen. Toen haar oudste kindje is overleden kregen zij en haar man interesse. Ook geeft Anita aan dat zij bekend is met pleegkinderen in haar familie.

In haar gezin is zij opgegroeid met een pleegzus (een nichtje) en haar oma had destijds een pleegbroer. Vroeger was het niet zo vreemd dat er gezorgd werd voor een kindje van een familielid die het op de een of andere manier niet zelf kon.

In de Spotlight: Pleegouder Anita

Pleegkinderen

17 jaar geleden is haar eerste pleegkind een jongetje van 2 jaar bij hun komen. Haar andere 3 kinderen waren nog jong. Ze geeft aan dat het daardoor heel natuurlijk ging. Hij noemde haar gelijk mama en dat doet hij nog steeds. Het betrof een perspectiefbiedende plaatsing wat inhoudt dat kinderen dan in principe tot hun 18e jaar bij pleegouders blijven wonen.  

Inmiddels zijn haar eigen kinderen en haar oudste pleegkind volwassen. Hij is nu 19 jaar en er is nog steeds een goed contact ook al woont hij niet meer thuis.

Inmiddels is Anita gescheiden en  alleenstaande ouder. Anita wilde  graag opnieuw een plek bieden aan een pleegkind en heeft zich opnieuw aangemeld bij pleegzorg Jarabee. Ook als je als alleenstaand bent en wilt zorgen voor een pleegkind, kan dit als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Na gesprekken met Jarabee zorgt zij sinds juli 2017 voor 2 broertjes van 6 en 7 jaar.

Wat betekent het voor de eigen kinderen.

Haar kinderen vonden het heel gewoon toen hun eerste pleegbroertje bij hen kwam wonen. Zij waren ook nog jong en dat ging heel natuurlijk, vertelt Anita. Nu zijn de kinderen volwassen en maken ze het bewuster mee. Twee van de drie kinderen wonen nog thuis.  

Ze zaten er niet echt op te wachten toen Anita aangaf dat zij graag weer voor een pleegkind wilde zorgen. Echter nu ze er zijn vinden ze het toch leuk en ervaren zij het, nu ze ouder zijn, op een heel andere manier.

Ook hun oudste pleegbroer vindt het leuk en maakt tijd voor ze.

Wat vraagt het om pleegouder te zijn

Als pleegouder wordt je gedurende het gehele traject van aanmelden, opname en plaatsing begeleid, ook met de kinderen.  Begeleiding is ook wel nodig, je hebt namelijk niet alleen met het kind te maken maar ook met zijn biologische ouders en andere betrokken instanties en hulpverlening. Wat de nodige afspraken en tijd vraagt.

Daarnaast vraagt het ene kind meer als het andere. Het is fijn dat haar kinderen en mensen in haar netwerk zijn waar zij een beroep op kan doen ter ondersteuning. Dit maakt dat zij het pleegouderschap op een goede manier en met plezier vorm kan geven.

Kijk voor meer informatie over pleegzorg en de informatieavonden op: https://www.jarabee.nl/pleegouders/pleegouder-worden.

Door Inge Scholten en Karin Keur.

Vensters: 
afbeelding van Karin Keur

Door: Karin Keur

Ik ben geboren en getogen in Losser en werk als wijkcoach bij de sociale wijkteams voor de gemeente Almelo. Ik ben ambassadeur voor het venster Welzijn.