Welzijn

Uitdagingen (3): Noaberschap in Losser

Uitdagingen (3): Noaberschap in Losser

Wij zitten op dit moment met z’n allen in een geweldig veranderend landschap. Niet het landschap om ons heen maar hoe vele zaken om ons heen anders worden geregeld. Zaken die voortkomen uit een terugtrekkende overheid, de veranderende (gezondheids-) zorg en de participatie van de burgers. Dit schept veel onduidelijkheden en roept een groot aantal vragen op maar biedt ook kansen. Deze problematiek is een van de belangrijkste pijlers waarom de site Hallo Losser is opgezet.

Wij willen op het venster Noaberschap en Gezondheidszorg alle activiteiten op dat gebied in ons dorp en de gemeente zichtbaar maken en waar mogelijk met elkaar verbinden. En er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen die niet eenvoudig gevonden kunnen worden. Als wij van met uw hulp daarin kunnen slagen, dan hebben wij samen een geweldige prestatie geleverd. Dat wij dit met Hallo Losser willen realiseren is niet uniek. In het gehele land ontstaan nu “noaberschapsinitiatieven”. In enkele Brabantse gemeentes ontdekte ik dat er op gemeentelijk- of dorpsniveau coöperaties zijn of worden opgericht. Een transparante organisatie van thuiszorgers, mantelzorgers en andere sociale activiteiten, waardoor het voor de bewoners veel duidelijker wordt wat, hoe en waar. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen dan eenvoudig en snel vinden: welke informatie heb ik nodig om mij optimaal te kunnen inzetten. Ook sociaal betrokken ondernemers kunnen hieraan deelnemen. Zelfs in een grote stad als Haarlem zijn de wijken ingedeeld met als doel de “noaberschap” te verbeteren. Kijk maar eens op www.buuv.nu.

Natuurlijk hebben wij ook in Losser vele medebewoners die al jaren, vaak anoniem, noaberschap plegen. In hun familie, vriendenkring, buurt, vereniging of via een kerkelijke organisatie. Maak dit zichtbaar. Deel ervaringen, vraag om hulp, deel kennis, e.d. Maar wij kunnen nog meer zaken zichtbaar maken op het venster “Noaberschap” van Hallo Losser. Zaken die het leven aangenamer maken. Om u een idee te geven noem ik in willekeurige volgorde wat voorbeelden. Elkaar helpen: diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen maar ook kan vragen. Meestal gratis of misschien tegen een kleine vergoeding. Een klusje doen, zoals de hond vanwege ziekte uitlaten, een wandel- of koffiemaatje zijn voor één of twee keer in de week, boodschappen doen, een maaltijd delen (in Utrecht doen studenten dat), iemand met een nieuwe baan in Duitsland zijn Duitse taal bijspijkeren, e.d. Het samen inkopen of huren. Er zijn dorpen in Nederland en vooral in Duitsland die een eigen energievoorziening regelen. Gratis gebruikte spullen aanbieden. Het delen of lenen van gereedschap of materialen met elkaar. Of een project opzetten voor eenzame Lossernaren. Vele zaken gebeuren zeker in ons dorp. Maak het daarom zichtbaar voor diegene die het niet weten maar er graag gebruik van willen maken.

Het venster Noaberschap is niet direct te definiëren en de vraag is nu: is er bij ons behoefte aan? Daarom een oproep aan alle lezers, geef een reactie als u mee wilt denken of werken om in Losser samen tot een Noaberschap "Nieuwe Stijl" te komen. Transparant en voor iedereen bereikbaar. Met uw betrokkenheid kan het een succes worden. Wilt u op de hoogte blijven of heeft u suggesties, mail naar info@hallolosser.nl.

Bij voldoende reacties willen wij van Hallo Losser medio november een grote bijeenkomst organiseren onder het motto: NOABERSCHAP 2.0 LOSSER.

Heeft u dit afgelopen week in de TC.Tubantia gelezen? ... “EEN TUKKER IS GELUKKIG ALS HIJ ZORGZAAM IS”.

Vensters: 
afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is