Parkinson blog 9

Vanaf eind Maart heb ik regelmatig een artikel over de ziekte van Parkinson gepubliceerd. Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser.

Wij horen regelmatig dat er door onwetendheid van de samenleving veel onbegrip is ten aanzien van Parkinson. Daarom heb ik de afgelopen weken in samenwerking met verschillende paramedici onze ervaringen met U gedeeld over de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Mochten er na het lezen van de artikelen vragen zijn dan kunt U contact opnemen via:  m.nijland@zorggroepsintmaarten.nl

Tevens willen we, als hier animo voor is, een tijdstip plannen om eens ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar: als lotgenoot; mantelzorger of familie van gedachten wisselen.

Mocht U hiervoor belangstelling hebben dan kunt U Uw e-mailadres doorgeven aan m.nijland@zorggroepsintmaarten.nl. Bij voldoende opgave zullen we een datum plannen om elkaar te ontmoeten.

De ziekte van Parkinson en dagvoorziening

In het onderstaande kunt U kennismaken met de somatische dagvoorziening van Zorggroep Sint Maarten met als expertise de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson wordt een bewegingsstoornis genoemd maar is zoveel meer dan “alleen” dat.

Het is een complex ziektebeeld waarbij in het hele lichamelijke en geestelijke functioneren beperkingen kunnen optreden. Door de verscheidenheid van symptomen kan er moeilijk een definitie worden gegeven  aan de ziekte van Parkinson. Elke Parkinson patiënt is weer anders en dat maakt de begeleiding heel individueel. Ook kunnen Parkinsonpatiënten ON en OFF momenten over de hele dag hebben. Dat wil zeggen dat handelingen die ze het ene moment wel kunnen een uur later niet meer kunnen omdat het lichaam dan op dat moment niet mee werkt. Mensen stuiten hierdoor vaak op onbegrip. De ervaring leert dat een goede kennis van de verscheidenheid aan symptomen belangrijk is om cliënten goed te kunnen begeleiden.

Dagvoorziening

De cliënten die deze vorm van dagvoorziening bezoeken komen op maandag, woensdag en/ of vrijdag. Deze groep is een echte behandelingsgroep wat inhoud dat cliënten die hier komen actief bezig zijn met oefenen om zichzelf zo goed mogelijk in conditie te houden en hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Dit oefenen gebeurt binnen de huiskamer maar er kan ook paramedische hulp in worden geschakeld van  bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist, diëtiste en ergotherapeut.

Nadat de cliënten allemaal gearriveerd zijn, immers iedereen woont nog zelfstandig, drinken we gezamenlijk koffie of thee en praten we elkaar bij. Na het eerste kopje gaan we gezamenlijk bewegen.

Iedereen gaat voor zover mogelijk staan,  rond de tafel en er wordt speciale muziek opgezet. Op deze muziek doen we allerlei oefeningen met armen en benen. De een kan wat meer dan de ander, maar iedereen doet dat wat binnen de mogelijkheden ligt. En het is niet alleen serieus werken, er wordt ook heel wat afgelachen. Na ongeveer 15 minuten zit het eerste karwei erop en wordt er een tweede kop koffie gedronken.

Vaak komt daarna de fysiotherapeut al binnenlopen om met een aantal cliënten oefeningen in de oefenzaal te doen. Oefeningen afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt en vaak gericht op balans, kracht en conditie. Wanneer een cliënt op zo’n moment OFF zit komt de therapeut later terug om te kijken of de therapie dan plaats kan vinden.

Op momenten dat iemand geen behandeling geniet worden er activiteiten aangeboden. Activiteiten gericht weer op de behoeftes van de cliënten. Kruiswoordpuzzels, biljarten, kaarten, fietsen, zwemmen etc. Het kan zomaar zijn dat we met zijn tienen aan tafel beginnen morgens en een uur later niemand meer in de huiskamer is. Iedereen doet zijn eigen ding. Op vrijdagmorgen wordt er gezwommen in zwembad Brilmansdennen in Losser. Cliënten oefenen mee in de  Parkinson Doelgroep. Onder begeleiding van geschoold zwembadpersoneel worden oefeningen in het water gedaan.

Rond 12.30 uur wordt er gegeten. De meeste cliënten eten warm maar er zijn ook cliënten die avonds thuis met de mantelzorger warm eten en er daarom voor kiezen op de dagvoorziening een boterham te eten.

Na de maaltijd wordt er gerust in een van de relaxstoelen in de huiskamer of even rustig de krant gelezen. Na het rustuur is het weer koffietijd en een vragen activiteit of opnieuw beweging. Wanneer het weer het toelaat lopen we wel eens naar de beweegtuin om daar onze oefeningen te doen. Voor enkele cliënten is alleen de wandeling ernaartoe al een hele klus. Om 16.00 uur is  het weer tijd om meestal voldaan huiswaarts te gaan.

Mocht U na het lezen van dit artikel nieuwsgierig zijn geworden, loop dan gerust eens bij ons binnen.Onze huiskamer, genaamd  “ de Bleek” bevindt zich in het souterrain van Oldenhove in Losser.

Dit was het laatste artikel over de ziekte van Parkinson. We hopen dat we door het schrijven en informeren over Parkinson een klein beetje bij hebben kunnen dragen aan meer inzicht en begrip voor mensen met dit ziektebeeld.

Marja Nijland

Begeleider Welzijn, Dagvoorziening de Bleek, Z.S.M. Losser.

 

afbeelding van Marja Nijland

Door: Marja Nijland

Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser.