Platform Losser

Deeleconomie in je eigen buurt

Bladblazer

Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser Duurzaam heeft met verschillende persberichten aandacht gevraagd voor buurtinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid. We houden ons o.a. bezig met burgerinitiatieven op het gebied van een circulaire economie. We willen burgerinitiatieven stimuleren om het klimaat te beschermen tegen overbodig gebruik van afval en grondstoffen. 

Hoe kun je werken aan deeleconomie in je eigen buurt?

Als je denkt aan deeleconomie in je eigen buurt dan begin je heel eenvoudig met het aan elkaar lenen van bijvoorbeeld tuingereedschap en ladders. Producten die iedereen zo nu en dan nodig heeft maar de meeste tijd in de schuur staan. Vaak heb je ook nog overtollige gebruiksvoorwerpen (gereedschap) die je nauwelijks gebruikt en die een ander tijdelijk nodig heeft. Het is toch pure verspilling dat je alles wat je gebruikt in bezit moet hebben? Je kunt als buurt bijvoorbeeld een bladblazer aanschaffen voor algemeen gebruik. Zo zijn er nog zoveel dingen te verzinnen die je als buurt kunt delen. Ga je nog een stapje verder dan kun je denken aan een buurtauto. In deze tijd staan er zoveel auto’s nutteloos bij huis. Samen maak je er meer en efficiënter gebruik van.

Initiatiefnemers gevraagd

We zoeken initiatiefnemers die mee willen denken over mogelijke buurtinitiatieven ter bevordering van deeleconomie. Het bedenken van een uitleensysteem, het actief betrekken van je eigen buurt en het delen van de opgedane ervaringen met ons team. Als Vrijwilligersteam Losser Duurzaam willen we de initiatieven met raad en daad ondersteunen. Wat zou het fantastisch zijn als jong en oud elkaar vinden in deze samenwerking. Iedereen kan zo zijn eigen steentje bijdragen in zijn buurt. Als u ook een actieve bijdrage wilt leveren aan burgerinitiatieven in uw eigen buurt stuur dan een bericht naar infoVLD@losser.nl

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser