Sport en Hobby

Educatie

Natuur Recreatie

Wel en wee van de kleine plevier

Wel en wee van de kleine plevier

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Bijzondere broedvogelsoort

Een heel bijzondere broedvogelsoort voor Losser is de kleine plevier. Deze behoort net als de brandgans uit het vorige nieuwsbericht ook tot de zeldzame broedvogels die door Vogelwerkgroep Losser geïnventariseerd worden. Er zijn in de hele gemeente maar 2 paartjes aanwezig en deze zitten jaarlijks allebei op de Oelemars. Deze vogelsoort stelt heel bijzondere voorwaarden aan zijn nestplaats, nl. het liefst kaal zand of grind met een zeer spaarzame begroeiing in de nabijheid van water. Zodra de plek dicht groeit zijn ze weer verdwenen.

Bij de aanleg van de eilandjes voor de kijkhut op de Oelemars is speciaal voor de kleine plevier grind gestort om een mooie broedplaats te creëren, zodat vanuit de hut het hele broedproces gevolgd kan worden. Als de kleine plevieren in het voorjaar vanuit zuidelijk Afrika terugkeren is de Oelemars voor deze vogelsoort een ideale broedlocatie. Veel zand, weinig begroeiing en ook nog grind. Het eilandje met grind trekt dan als een magneet kleine plevieren aan. In de loop van het voorjaar is dan mooi de balts van de vogels te zien en ook regelmatig paargedrag.

Nestbouw bestaat eigenlijk alleen maar uit een klein kuiltje draaien. De eitjes in dit nest zijn niet van de omliggende steentjes te onderscheiden. Maar dan begint de ellende. De eilandjes worden namelijk ook bevolkt door vele andere vogels en als die in de buurt van het nest komen, worden ze direct door het paartje plevieren weggejaagd. Ook ganzen die vele malen groter zijn worden verdreven. Maar bij die felle verdedigingsactiviteiten slaan bv. kraaien toe om de eitjes uit het onbewaakte nest te roven. Zelfs een speciale nestbeschermer werkte niet om het nest goed te beschermen. Dus is aan het eind van het broedseizoen dit broedpaar kinderloos gebleven. En zo gaat het bijna jaarlijks.

Maar tegelijkertijd is er bij het begin van het broedseizoen aan de overkant van de Oelemars een tweede paartje neergestreken om even met wat territoriumconflicten met het eiland-paar een rustig plekje te zoeken in het grote zanddepot. Daar zitten verder alleen nog wat oeverzwaluwen  waar ze geen last van hebben. Dit paar ziet wel kans om jaarlijks een of twee jongen groot te brengen. En ook dit jaar is het weer gelukt.

Meer weten over Vogelwerkgroep Losser? kijk eens op www.vwglosser.nl om kennis te maken met al hun activiteiten.

 

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.