Sport en Hobby

Natuur Recreatie

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

De ijsvogels van Losser

Kijk, daar is de IJsvogel! Fotocamera’s ratelen, want op nog geen 5 meter afstand is deze kleurrijke vogel vlak voor de vogelkijkhut op de Oelemars op de ijsvogelstok gaan zitten en laat zich daarbij van alle kanten beeldvullend op de foto en video zetten. Natuurfotografen uit het hele land, België en Duitsland komen speciaal naar Losser om actiefoto’s van de ijsvogel te maken.

Niet alleen gaat de vogel op de daarvoor geplaatste stok voor de hut zitten, maar voert hier ook duikvluchten uit naar stekelbaarsjes. Die worden dan op de stok doodgeslagen en naar binnen gewerkt. Maar in de broedtijd zie je ook ijsvogels met visjes wegvliegen naar hun nest in de buurt van de Oelemars. De kans op een ontmoeting met de ijsvogel is op de Oelemars redelijk groot, want het hele jaar door wordt deze soort daar bijna dagelijks waargenomen. De beste kansen zijn in de zomermaanden als de jongen grootgebracht moeten worden en er veel visjes nodig zijn. Een beetje geluk en veel geduld helpen bij het waarnemen. Maar de ijsvogels op de Oelemars zijn niet de enige in de gemeente Losser.

foto door Joke Zwolle

 

Na vijf koude winter op rij in de periode 2009-2012 was het aantal IJsvogels  behoorlijk teruggelopen. Gelukkig trad er daarna door wat zachtere winters een wonderbaarlijk herstel in en nam het aantal broedparen in drie jaar tijd toe van 5 naar 17 in 2015. Dit jaar werden slechts 6 territoria gelokaliseerd. Voor deze terugval is de verklaring te vinden in het feit dat er dit jaar in de beginperiode toch weer strenge vorst was, waarbij zelfs de Oelemars dichtvroor, met een langzame en langdurige dooiperiode daarna.

IJsvogels zijn zeer gevoelig voor ijsvorming, want visjes zijn dan voor deze soort onbereikbaar. Ook vliegen ze zich soms dood als ze onder het ijs een visje zien zwemmen en bij het duiken op het ijs terechtkomen. Want het doorzichtige ijs zien ze niet. De verliezen na strenge winters worden echter weer snel aangevuld als er een serie zachtere winters met minder ijsvorming zijn. Door meerdere broedsels met veel jongen groot te brengen worden de verliezen weer snel gecompenseerd.

Het wel en wee van de IJsvogel in de gemeente Losser is in onderstaande grafiek te zien.

Naast het jaarlijkse broedpaar op de Oelemars zijn er ook op andere locaties langs de Dinkel ijsvogels te zien, o.a. bij het Lutterzand, langs het LAGA-pad, de Kampbrug, Puntbeek en in het Borgbos bij Singraven. Vogelwerkgroep Losser inventariseert jaarlijks hoeveel paartjes van de ijsvogel in de gemeente Losser aanwezig zijn en geeft de resultaten van de tellingen door aan Sovon Vogelonderzoek Nederland. Landelijk gezien is de gemeente Losser met zijn Dinkel een van de toplocaties voor IJsvogels.

 

Meer informatie over Vogelwerkgroep Losser is te vinden op onze website www.vwglosser.nl

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.