Veiligheid

(Hard)lopers doodlopers?

Rechts of links 

Een tijdje geleden kwam mijn vrouw thuis met de vraag of je nu aan de rechterkant of linkerkant van de weg moet lopen.
Samen met drie vriendinnen houd ze van lange afstand wandelen en lopen ze samen o.a. het pieterpad. Dit is een wandeling tussen Pieterburen ( Groningen) en de Pietersberg ( Zuid-Limburg) die je qua tijd en afstand zelf kunt indelen.

Hierbij lopen ze schitterende trajecten door bossen en over velden, maar moeten soms ook over weggedeeltes met meerdere gebruikers.
Dan denk je automatisch aan het oer-gezegde: “altijd tegen het verkeer inlopen”.
Is dat zo? Omdat ze hierdoor soms vervelende situaties hebben meegemaakt heb ik het laatste half jaar hier wat onderzoek naar verricht.
 

Als eerste pakken we de wet en regelgeving erbij. Twee artikelen die hierbij van belang zijn, zijn Artikel 4 uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ( RVV1990) en Artikel 5 uit de Wegenverkeerswet (WVW1994).

Art.4 RVV: 1.Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
                   2.Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad  ontbreken.                            


                   3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
                    4. Nu niet van toepassing

Art.5 WVW: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.  

Beide artikelen zijn duidelijk.
Voor de wet maakt het niet uit of je rechts of links van de weg loopt.

In de praktijk blijkt echter dat met het verkeer meelopen veiliger is!
In de bebouwde kom waar vooral hardlopers gebruik maken van o.a. fietsstroken word door het linkslopen het fietsverkeer gehinderd en in gevaar gebracht doordat zij moeten uitwijken met als domino-effect dat andere weggebruikers hierop moeten anticiperen.
Ook afslaande en voorsorterende auto’s worden hierdoor gehinderd door b.v. een kortere stopafstand.

Buiten de bebouwde kom wordt je ook vaak gedwongen geforceerd te remmen voor tegemoetkomende voetgangers/hardlopers die niet naar de berm uitwijken.
Onlangs is er op de Eschmarkerrondweg in Enschede nog een fietsster in aanraking gekomen met een tegemoetkomende hardloper, gevallen en overleden.
Een naar ongeval dat misschien wel voorkomen had kunnen worden als…

Gezien de snelheid van hardlopers is het verstandiger om met het verkeer mee te lopen. Net als scootmobielen, fietsers, ruiters etc.

Uiteindelijk moeten we blijven genieten van het wandelen en hardlopen, maar op grond van vooral Art.5 met het “koppie” erbij.

Vensters: 
afbeelding van Frank Beernink

Door: Frank Beernink

Hallo, mijn naam is Frank Beernink. Ik ben getrouwd met Aline en samen hebben we twee kinderen, Maxl en Fleur. Ik ben werkzaam als opleider/eigenaar bij rijschool Frank in Losser. Een van mijn hobbys is architectuur /planontwikkelingen. Mede hierdoor zit ik met plezier in het bestuur van Hallo Losser om als Lossernaar mee