Welzijn

Gezondheidszorg

Educatie

Werk Economie

In de Spotlight: Mendy Versteeg

Regelmatig zetten we iemand in de Spotlight. Dit keer hadden we veel aanmeldingen voor iemand die een bloemetje verdient. Uit alle aanmeldingen is middels een trekking iemand uitgeloot. De overgebleven aanmeldingen blijven bewaard. Bij een nieuwe in de Spotlight doen zij weer mee bij de trekking.

Deze keer is een bloemstuk beschikbaar gesteld door Het Smodde uit Losser.

Nominatie

Mendy Versteeg is degene die wij dit keer een bloemetje bezorgen. Zij is aangemeld door Bob Rikhof die zegt: “iemand die haar werk met zoveel toewijding doet verdient een bloemetje”. Mendy is geboren en getogen in Losser.

Mendy is ooit begonnen als serveerster op het gemeentehuis in Losser. Daarna heeft ze als archiefmedewerkster gewerkt. Via de  uitkeringsadministratie is ze gaan werken op de WMO administratie gemeenteadministratie. Ze wilde graag klantcontacten, ze heeft zich verder geschoold en werkt sinds 7 jaar als WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) consulent in de gemeente Losser.

Als WMO consulent gaat Mendy met de burger in gesprek over zijn of haar vraag om hulp en of ondersteuning.

Samen kijkt zij met de burger/ gezin welke ondersteuning noodzakelijk/ passend is. Dit kan variëren van een aanvraag voor een invalide parkeerkaart, een aanvraag voor dagbesteding of een aanpassing voor een gehandicapt kind.

Mendy geeft aan dat zij haar werk met veel plezier uitvoert. Voor haar is het belangrijk een luisterend oor te hebben voor de mensen. Waarbij zij aandacht heeft voor ieders verhaal. Hierbij hanteert ze geen 9 tot 5 mentaliteit.

Als slot geeft Mendy aan dat zij bewondering heeft voor de veerkracht van sommige gezinnen en ouders.

Karin Keur en Meny Versteeg

Ken je iemand die je in de Spotlight wilt zetten neem dan contact op met: Karin Keur: karin.keur@hallolosser.nl tel: 0643 939 031 of met Inge Scholten: inge.scholten@hallolosser.nl tel:0620 584 995.

Geschreven door: Karin Keur en Inge Scholten.

afbeelding van Karin Keur

Door: Karin Keur

Ik ben geboren en getogen in Losser en werk als wijkcoach bij de sociale wijkteams voor de gemeente Almelo. Ik ben ambassadeur voor het venster Welzijn.