Welzijn

Gezondheidszorg

Wereld Parkinson Dag blog 2

Wereld Parkinson Dag blog 2

Rond Wereld Parkinson Dag publiceer ik wekelijks een artikel over de ziekte van Parkinson.

Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser. Wij horen regelmatig dat er door onwetendheid van de samenleving veel onbegrip is ten aanzien van Parkinson. Daarom schrijf ik (in samenwerking met mijn collega’s) de komende weken enkele artikelen over onze ervaringen in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme.

Mochten er na het lezen van de artikelen vragen zijn dan kunt U contact opnemen via: g.savonije@zorggroepsintmaarten en/of m.nijland@zorggroepsintmaarten.nl Tevens willen we, als hier animo voor is, een tijdstip plannen om eens ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar: als lotgenoot; mantelzorger of familie van gedachten wisselen.

Week 2

De ziekte van Parkinson. Wat is dat?

Als we aan de Ziekte van Parkinson ( ZvP ) denken, denken we vaak aan trillende handen/ armen. Parkinson wordt een bewegingsstoornis genoemd maar is zoveel meer dan “ alleen” dat. Het ziektebeeld is misschien gemakkelijker te begrijpen als we wat meer achtergrondinformatie over de ZvP hebben. Alle bewegingen die we maken komen tot stand doordat onze hersenen signalen doorgeven om zodoende ons lichaam in beweging te zetten. Bewegingen van onze armen en benen. Maar ook bewegingen als bijvoorbeeld het bewegen van de mond tijdens het praten, het kauwen tijdens de eetsituaties en het drinken en het plassen.

Deze signalen worden doorgegeven door de zogenaamde neurotransmitters. Bij mensen die de ZvP hebben ontbreekt het aan de neurotransmitter, of gemakkelijker gezegd de “doorgever” Dopamine. Dopamine producerende cellen sterven langzaam af. Hoe minder Dopamine er aangemaakt wordt in je hersenen hoe meer klachten je krijgt. Dopamine zorgt ervoor dat bewegingen gemakkelijker verlopen, maar heeft ook invloed op de stemming en het geheugen. Parkinsonklachten treden pas op wanneer er al ongeveer 70 % van de Dopamine producerende cellen afgestorven zijn.

Doordat de signalen niet meer goed door worden gegeven kunnen allerlei bewegingen niet meer zo vanzelfsprekend gemaakt worden. Bewegingen die je anders maakt zonder daarbij na te hoeven denken, moeten opeens heel bewust worden gemaakt. Het is dan ook niet vreemd dat je aan een Parkinsonpatient geen 2 verschillende opdrachten (dubbeltaken) moet geven. Bijvoorbeeld lopen en praten tegelijk. Bij de ZvP is de “ automatische piloot” aangedaan.

Parkinson is een complexe ziekte. Het meest bekend zijn de volgende symptomen;

 • Trillen
 • Het vertragen van bewegingen
 • Moeite met starten van bewegingen
 • Ontbreken van automatische bewegingen zoals bijvoorbeeld oogknipperen
 • Evenwichtsproblemen

Het zijn niet alleen stoornissen van het bewegen wat de ziekte van Parkinson kenmerkt. Vooral de niet motorische problemen drukken een grote stempel op de kwaliteit van leven.

Enkele voorbeelden zijn;

 • Communicatieproblemen
 • Problemen met plassen
 • Verstoorde stoelgang
 • Impotentie
 • Verminderde reuk en smaak
 • Last van het geheugen en minder goed kunnen plannen

Volgende week zal de ziekte van Parkinson en Medicatie worden toegelicht. 

afbeelding van Marja Nijland

Door: Marja Nijland

Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser.