Welzijn

In de Spotlight: Marcel Bagchus

In de Spotlight: Marcel Bagchus

Het is alweer een tijdje geleden dat we iemand in de Spotlight hebben gezet. Uit de aanmeldingen is dit keer Marcel Bagchus uitgeloot. Marcel is opgegeven voor een bloemetje door Ferdi de Boer en zijn vrouw Tiny.

Ferdi en Tiny over Marcel

Ferdi geeft aan dat Marcel het dubbel dwars verdiend om in de Spotlight te staan: " Hij heeft ons diverse jaren belangeloos bijgestaan bij het verzamelen en het verwerken van oud ijzer voor goede doelen. Hierbij heeft hij nooit in de belangstelling willen staan.  Het bloemetje is een bedankje voor het plezier dat vele groepen mensen uit de samenleving van Losser hebben gehad van de opbrengsten van dit oud ijzer".

Inzamelen oude metalen

In augustus 2015 dreigde de inzameling van oude metalen door Ferdi de Boer te stoppen. Ferdi wilde het wat rustiger aan doen en meer tijd besteden aan zijn hobby's en sport. De gemeente vond de actie van dermate groot belang dat zij de actie door wilden laten gaan. Op facebook kwam een oproep voor een vrijwilliger om Ferdi te ondersteunen. Marcel heeft dit gelezen en dacht dit is echt iets voor mij. Hij nam contact op met Ferdi en Marcel kon de volgende dag al beginnen. In het begin ging het om een uur á anderhalf uur per dag maar al snel werd dit meer. Met hun inzamelingsactie werd het landelijke nieuws gehaald. 

SBS6 en diverse dagbladen besteedden aandacht aan het oud ijzer project. Die bekendheid zorgde ervoor dat er gemiddeld 5000 kilo oude metalen per week door de handen van Ferdi en Marcel gingen. Dit maakte dat Marcel er een dagtaak aan had. Marcel verteld dat hij elke dag met veel plezier op de fiets stapte en naar de Pol in Losser fietste.

Werkzaamheden

De metalen werden uit de container naar achteren gebracht. De metalen werden niet alleen gesorteerd maar ook uit elkaar gesleuteld. Het was soms zwaar werk en kostte de nodige tijd. De metalen zoals lood, alliminium, messing en koper leveren apart gesorteerd meer op bij de handelaar in oud metalen. Zodat dit meer geld opbracht voor de goede doelen. In de drie jaar dat Marcel als vrijwilliger bij het project werkte heeft hij veel lol en plezier gehad. Het was een leuke tijd vertelde Marcel.

Anekdote

Het sorteren leverde soms leuke taferelen op. De metalen vlogen je soms om de oren. Maar ze waren zo goed ingespeeld op elkaar dat het bijna altijd goed ging tot die ene keer. Ferdi zette de aanhanger achter de auto om de metalen in te laden om naar Oostdam, handelaar in oude metalen, te brengen. De aanhanger bleek echter nog niet aangekoppeld. Toen Marcel een koeling op de aanhanger zette kwam de hele aanhanger met koeling en al omhoog en dat leverde hem een zweepslag op. Twee dagen later was hij weer aan het werk. 

Werk

In december 2017 kreeg Marcel een baan. Marcel wist dat Ferdi in April 2018 zou stoppen en daarom is hij tot het laatste moment betrokken gebleven. Nog altijd heeft hij contact met Ferdi en Marcel kijkt met veel plezier en soms met heimwee terug naar die mooie tijd.

In de spotlight

Ken je iemand die belangeloos voor een ander klaar staat en die je in de spotlight wilt zetten? Geef hem of haar dan op. Neem contact op met Karin Keur tel: 064393031 karin.keur@hallolosser.nl of met Inge Scholten tel: 0620 584 995, inge.scholten@hallolosser.nl.

Deze keer is de bos bloemen beschikbaar gesteld door bloemist Korero Bloemen en Planten in de Lutte.

In de Spotlight: Marcel Bagchus

Vensters: 
afbeelding van Karin Keur

Door: Karin Keur

Ik ben geboren en getogen in Losser en werk als wijkcoach bij de sociale wijkteams voor de gemeente Almelo. Ik ben ambassadeur voor het venster Welzijn.