Welzijn

Wordt het niet teveel?

 Wordt het niet teveel?

Het overkomt iedereen. Je wordt overspoeld met goedbedoelde informatie die vooral de negatieve kanten van de samenleving beschrijft. Blijven we al deze bagger lezen of proberen we ons te richten op de zaken die in de wereld en om ons heen wel goed gaan? Volgens mij is deze manier meer dan de moeite waard!

Wordt het niet teveel?

Tegenwoordig  volgen steeds minder mensen het nieuws van alledag. Ze kijken minder op hun smartphone, zeggen de krant op; ook al vanwege de hoge kosten en zijn zich steeds meer bewust van de onbelangrijkheid van al het dagelijkse nieuws dat over hun wordt uitgestrooid. Zo hebben hun app- abonnenten rigoureus geminderd waardoor er aanzienlijk hoeveelheid minder ellende op de digitale thuisschermen verschijnt.

En volgens mij hebben ze gelijk want wat moet je er nou mee als je weet dat er ergens in Nairobi een opstand is geweest tegen de regering aldaar en wat kan je met de melding van een roofoverval in Enschede? Oppassen?. Waarvoor? Moet ik als een angsthaas door het dorp of stad schuifelen of incognito door het leven gaan of moet ik, verscholen onder een strak dichtgeknoopte beige regenjas de straat op? Nee toch, nou dan!

Overigens is het naar mijn smaak ook nog eens zo dat het meeste nieuws dat je online leest, gekleurd en niet feitelijk is en compleet nutteloos is.
Dat je daardoor de wereld en/of jouw eigen omgeving beter zou begrijpen of zou kunnen veranderen, lijkt mij dan ook geheel onwaar. Erger nog: de wereld wordt door het aanbod van een veelheid van “gekleurd” en niet bruikbaar nieuws, er alleen nog maar complexer en onbegrijpelijker door!

In een column die ik laatst las, werd het vele irrelevante nieuws zelfs betiteld als “fastfood voor de geest;”; Fastfood voor de geest;er is dus niets gezonds aan.’

Wat ik er tevens uit bedoeld geschrift begreep, was dat de vele “paniekberichten” zelfs het Cortison-gehalte omhoog stuwen en ons immuunsysteem in negatieve zin zou beïnvloeden. 
En dan heb ik het nog niet eens over de psychische gevolgen van de emotionele bagger die via allerlei nieuws-sites  over ons wordt uitgestrooid. 

Gedegen meningen en samenhangende visies worden niet gevormd door tendentieuze en paniek - bevorderende berichtgevingen.

De vaak eenzijdige berichtgevingen over de ellende die op onze aarde plaatsvindt, leiden m.i. tot een angstige en ongevoeligheid voor de mooie en inhoudelijk prachtige dingen die in onze eigen leefomgeving plaatsvinden. Het zgn. “ tunneldenken” dat de mensheid of de kwereld kapot is of snel kapot zou gaan, doemt op.

Een wat oudere vrouw uit Losser vertelde me laatst “ Al die gruwelijke moorden en ongelukken op de voorpagina van de krant”,zei ze. “Ik denk er de hele dag aan en ga ermee naar bed. 
En wat heb ik eraan”? “Ik kan d’r niks met”

“Waarom zou je moeten weten hoeveel doden er nu weer zijn gevallen bij een geweldsuitbraak in een Amerikaanse gevangenis?”

Soms vermoed ik dat veel journalisten van kranten, radio, en TV denken dat hun toehoorders en toeschouwers en  lezers interesse hebben in al deze informatie.  
Het zou zomaar eens kunnen dat ze het bij het verkeerde eind hebben nietwaar?

Het nieuws m.n. over geloofs- en of religie- oorlogen of/berichten over b.v. immigratie worden breed uitgemeten maar met welk doel?  
Kunnen we niet veel beter de nieuwsfeiten lezen die voor ons echt herkenbaar zijn en waar we iets mee kunnen?  

Wanneer las u bijvoorbeeld iets over arbeidsongevallen of mensen die vallen in badkamer of douche? Per slot van rekening vallen er  wereldwijd door huiselijke en ongevallen op het werk, meer doden dan door al het terrorisme. En wanneer zag u op het NPO- journaal 
een hartverwarmende actie van een van onze landgenoten?

Het nieuws gaat naar mijn smaak dan ook veel te vaak over de excessen en negatieve zaken die er in de wereld plaatsvinden. 

Het jammerlijke gevolg hiervan zou kunnen zijn dat steeds minder mensen er zich bewust van zijn dat het langzaamaan juist veel beter gaat met de wereld; want er zijn wereldwijd:

  • minder oorlogen;
  • er is minder armoede en 
  • er vindt steeds minder uitbuiting van kinderen en bevolkingsgroepen plaats

Het vervelende is dat er m.n. over deze positieve ontwikkelingen minder wordt geschreven dan over allerlei bedreigingen waaraan we bloot zouden staan. 
Maar, is “veel meer schrijven” over deze negatieve zaken dan ook “meer waar”?

Misschien is het handig om vanaf vandaag de krant eens een week later te lezen, je zult dan zien dat het meeste nieuws van de afgelopen week allang weer is vergeten of toch minder belangrijk blijkt te zijn geweest dan u in eerste instantie dacht!

Om even terug te komen op die mevrouw uit ons dorp die zich afvroeg waarom ze al dat vervelende nieuws moest weten; ze heeft naar mijn smaak gelijk. 

Je kunt de tijd van het lezen van deze oninteressante en desoriënterende berichten veel beter besteden aan het bezoeken van eenzamen; het deelnemen aan  creatieve cursussen, studiegroepen en/ of het verlenen van hand - en spandiensten aan verenigingen of deelnemen aan het verbinden van bewoners en groepen in uw straat, buurt of dorp. 
Of lees over uw eigen woon- en leefomgeving de waardevolle artikelen op HalloLosser die er wel toe doen! 
Zaken die bijdragen aan een beter functioneren van jezelf en uw medeomwonenden; iets dus waar u dus wèl iets aan hebt of kunt doen dus ook invloed op hebt!

Laten we ons niet laten verleiden tot het lezen van nieuws dat op geen enkele wijze bijdraagt aan de verbetering  van ons gezamenlijk functioneren. Jammer van de tijd en energie! 

Han Heck, Hallo Losser -  20 oktober 2019

Vensters: 
afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

 Han Heck