Wonen

BF Reactie op plannen Geurmeij

Huis in aanbouw

Onderstaand blog is de reactie van Burgerforum, verwoord door Lies ter Haar (fractievoorzitter).op het besluit va B&W om de resterende kavels van de Geurmeij te verkopen aan de stichting Sprengen Parc.

Burgerforum heeft met verbazing het collegebesluit gelezen over verkoop van alle grond op de De Geurmeij aan 1 partij (Sprengen Parc). Dit is tegen de afspraak die het college met de raad heeft gemaakt, nl dat dit plan eerst verder uitgewerkt zou worden en daarna naast meerdere opties aan de raad zou worden voorgelegd.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan dit plan en dat wilden we eerst duidelijk hebben. Hoeveel woningen worden gereserveerd voor eigen inwoners? Hoeveel specifiek voor starters en in welke prijsklasse en vorm.

Zorgt het voor extra zorgkosten, omdat het hier deels gaat om geavanceerde zorgwoningen met veel computersnufjes ook voor mensen van buitenaf.

Kortom: Is dit de beste oplossing? En waar blijft hier inbreng van de inwoners van Overdinkel. Hebben of krijgen die nog een rol (bijvoorbeeld de Dorpsraad).

De vraag is nu in hoeverre harde toezeggingen zijn gedaan en het besluit teruggedraaid dan wel aangepast kan worden.

Dat zal moeten worden uitgezocht.

Burgerforum

Lies ter Haar

liesterhaar@home.nl

06-13052895

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser