Wonen

Verbetering van de woning. Huurder heeft diverse mogelijkheden.

Frank Steenberg Domijn Losser

Wij vinden keuzevrijheid voor onze huurders belangrijk. Daarom draaien wij de rollen om. Niet wij, maar de huurder geeft zelf aan wanneer hij of zij een aanpassing wil doen in de woning. Hoe het werkt? Frank Steenberg, technisch consulent bij Domijn, vertelt u meer over aanpassingen in een woning.

Van een huis een thuis maken

Wij willen dat een huurder zich thuis voelt. En een huis is pas een écht thuis, als de woning naar eigen smaak ingericht en aangepast kan worden. Daarom geven we de huurder zelf de regie. Deze bepaalt ook wanneer de woning wordt aangepast, al dan niet tegen extra kosten.

Voorwaarden voor grote aanpassingen

Wanneer iemand een grote aanpassing binnen of buiten de woning wil doen, zoals een aanbouw maken of een muur wegbreken, dan is daar toestemming van ons voor nodig. Een aantal voorwaarden die dan gesteld worden, zijn dat omwonenden er geen last van mogen hebben en dat de aanpassing veilig is. Maar ook dat de aanpassing de waarde van de woning niet schaadt. Alle voorwaarden zijn te vinden op domijn.nl. De huurder kan een aanvraag doen via het meldingsformulier op MijnDomijn, per e-mail of schriftelijk.

Vervanging van keuken, badkamer of toilet

Een afschreven keuken, badkamer of toilet vervangen wij. Wil de huurder één van deze zaken toch eerder laten vervangen? Dan kan dat tegen betaling van de restwaarde. Dit betekent dat wij het onderhoud aan keukens, badkamers en/of toiletten niet standaard meer gelijktijdig in één straat uitvoeren. Daar staat tegenover dat de huurder zelf initiatief kan nemen en zelf de keus heeft!

Vragen?

Wilt u iets verbouwen in of rond uw woning? Bespreek dit dan vooraf met ons. Wij adviseren u graag! Bel ons via 0900- 335 0 335 (0,20 cent per gesprek).

Vensters: 
afbeelding van Cor Lubach

Door: Cor Lubach

Mijn naam is Cor Lubach en ik woon samen met Jolanda, mijn partner, in Glane. We hebben een bureau ProSam (www. pro-sam. nl).  Onze aandachtsgebieden zijn coaching, training en procesoptimalisatie. Ik ben eveneens ontwikkelaar en eigenaar van Liqwise, een softwaretool dat de communicatie tussen medewerkers in en tussen organisaties volledig geautomatiseerd afhandelt.   Binnen Hallo Losser ben