Educatie

SKE Kinderopvang

SKE biedt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

Met peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) in het kindcentrum bij de Wegwijzer.

Buitenschoolse opvang Tamtam (4-13 jaar) peuteropvang

TamTam SKE kinderopvang SKE kinderopvang verzorgt alle soorten kinderopvang op meer dan 70 vestigingen in de regio Twente en de Achterhoek.

De betrokken en professionele medewerkers staan garant voor de uitstekende kwaliteit van de opvang in een kinderdagverblijf (kinderdagopvang),

peuterspeelzaal, buitenschoolse opvanglocatie (BSO) en op scholen waar SKE de tussenschoolse opvang (de overblijf) verzorgt.

Adres: 
SKE kinderopvang Centrale Diensten Postbus 3827 7500 DV Enschede
Telefoon: 
053-480 00 20
E-mail: 
receptie@skekinderopvang.nl
Website: 
http://www.skekinderopvang.nl/Losser