Nieuws & Agenda

Eerste bijeenkomst Whatsapp groepen Losser een feit

Op 17 maart was de eerste bijeenkomst van de Whatsapp groepen doe Hallo Losser en de gemeente Losser organiseerde in het gemeentehuis. Doel was om de kijken naar de mogelijkheden van Whatsapp voor een betere veiligheid in de buurt.

De leden van de groepen hebben als doel om elkaar op de hoogte te brengen van mogelijk onveilige situaties en het melden hiervan. Tijdens deze bijeenkomst waren er circa 13 inwoners.

Na een kort voorstel rondje is ingegaan op het doel en de opzet van de WhatsApp groepen. Het belang om melding te doen bij 112 c.q. de meldkamer en dit ook te melden in de groep dat er contact is geweest of andere acties zijn opgestart.  Tijdens het voorstelrondje zijn een aantal zaken benoemd die tegelijkertijd worden opgepakt.

Opvallend was dat bij de deelnemers alleen voor de Saller een WhatsApp groep was opgericht om verdachte situaties met elkaar te delen. De verwachting was dat er meer groepen zouden zijn. Misschien zijn deze er ook wel maar hebben deze zich niet gemeld bij Hallo Losser.

De deelnemers willen graag meewerken aan het veiliger maken van de wijk en hiervoor eventueel meedenken over het opzetten van de groepen.

Het vervolg is dat er samen met Platform Losser en Hallo Losser wordt gekeken naar de meest simpele technische mogelijkheid voor het aanmelden.

Preventieborden.

Daarnaast maakt de gemeente een kaart met een gunstige indeling voor de resp. wijken en wordt er nader overleg gevoerd over kosten, bebording d.m.v. zg. preventieborden bij de ingangen van de wijken en verdere ondersteuning.

Zodra hier over meer duidelijk is zal dit via Hallo Losser worden bekendgemaakt.

De invoering kan eventueel met een spel extra aandacht krijgen zodat veel mensen zich gaan aanmelden. Ook zullen e resp. dorpsraden gevraagd worden om hierin een rol te spelen.

Komende week is er een nieuwe afspraak gepland

Aanmelden.

Geïnteresseerde inwoners die niet in de gelegenheid zjn geweest de infoavond op 17 maart  te bezoeken, kunnen zich alsnog aanmelden via Hallo Losser of bij hanheck@gmail.com.

Op 17 maart was de eerste bijeenkomst van de Whatsapp groepen doe Hallo Losser en de gemeente Losser organiseerde in het gemeentehuis. Doel was om de kijken naar de mogelijkheden van Whatsapp voor een betere veiligheid in de buurt.

De leden van de groepen hebben als doel om elkaar op de hoogte te brengen van mogelijk onveilige situaties en het melden hiervan. Tijdens deze bijeenkomst waren er circa 13 inwoners.

Na een kort voorstel rondje is ingegaan op het doel en de opzet van de WhatsApp groepen. Het belang om melding te doen bij 112 c.q. de meldkamer en dit ook te melden in de groep dat er contact is geweest of andere acties zijn opgestart.  Tijdens het voorstelrondje zijn een aantal zaken benoemd die tegelijkertijd worden opgepakt.

Opvallend was dat bij de deelnemers alleen voor de Saller een WhatsApp groep was opgericht om verdachte situaties met elkaar te delen. De verwachting was dat er meer groepen zouden zijn. Misschien zijn deze er ook wel maar hebben deze zich niet gemeld bij Hallo Losser.

De deelnemers willen graag meewerken aan het veiliger maken van de wijk en hiervoor eventueel meedenken over het opzetten van de groepen.

Het vervolg is dat er samen met Platform Losser en Hallo Losser wordt gekeken naar de meest simpele technische mogelijkheid voor het aanmelden.

Preventieborden.

Daarnaast maakt de gemeente een kaart met een gunstige indeling voor de resp. wijken en wordt er nader overleg gevoerd over kosten, bebording d.m.v. zg. preventieborden bij de ingangen van de wijken en verdere ondersteuning.

Zodra hier over meer duidelijk is zal dit via Hallo Losser worden bekendgemaakt.

De invoering kan eventueel met een spel extra aandacht krijgen zodat veel mensen zich gaan aanmelden. Ook zullen e resp. dorpsraden gevraagd worden om hierin een rol te spelen.

Komende week is er een nieuwe afspraak gepland

Aanmelden.

Geïnteresseerde inwoners die niet in de gelegenheid zjn geweest de infoavond op 17 maart  te bezoeken, kunnen zich alsnog aanmelden via Hallo Losser of bij hanheck@gmail.com.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.