Nieuws & Agenda

Gemeente Losser biedt mantelzorgers meer aandacht en ondersteuning

De gemeente Losser streeft ernaar dat haar inwoners voor elkaar kunnen blijven zorgen en dat zij daarbij ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is.

Mantelzorgers zijn daarbij een belangrijke spil. Zij hebben ook een zware taak omdat zij vaak zonder inkomen, naast hun eigen leven de zorg voor anderen op zich nemen. Om deze belangrijke groep verzorgers te steunen slaan de gemeente Losser, de Losserhof, Zorggroep Sint Maarten en Aveleijn de handen ineen.

Mantelzorgers zijn mensen die vaak ongevraagd in een verzorgende positie komen ten opzichte van hun partner, ouders, broers en zussen, kinderen, vrienden of kennissen. Mantelzorgers kiezen er niet voor, maar worden door de situatie gedwongen zorgtaken op zich te nemen. Ze belanden in deze positie omdat bijvoorbeeld hun partner oud en/of ziek wordt of een ongeluk heeft gehad. Deze situatie  vergt heel veel van de mantelzorger,  ook al omdat het vaak niet om een tijdelijke  maar een langdurige situatie gaat. 
Wethouder van Rees:  “Samen met Arcon hebben we in Losser een  mantelzorgscan gehouden, om er achter te komen hoe het in Losser met de mantelzorgers gaat. Met welke problemen hebben zij te maken en waarbij kunnen ze hulp gebruiken. We hebben geconstateerd dat we samen met de Losserhof, Zorggroep Sint Maarten en Avelijn meer kunnen doen om deze mensen te ondersteunen en aandacht te geven. Mantelzorgers hebben het vaak heel zwaar, maar zullen niet snel klagen of hulp vragen. Soms realiseren mensen zich niet eens, dat zij mantelzorger zijn. Wat wij nu  willen, samen met onze partners en de mantelzorgers zelf, is kijken of en hoe we de mantelzorgers kunnen ontlasten en steunen. Daarbij denken we aan heel praktische zaken als het bieden van hulp in het huishouden, het aanbieden van een “was en strijk” service, en bijvoorbeeld het organiseren van  hulp van vrijwilligers en vrienden. Het gaat dus om concrete activiteiten die we samen met de mantelzorgers bedenken en realiseren.”

“Verder gaan we dit jaar voor het eerst samen met onze partners de dag van de mantelzorg  organiseren. We willen op deze dag de mantelzorgers in het zonnetje zetten en verwennen. Hierover zijn we op dit moment volop in overleg.  Zodra de datum en het programma bekend zijn zullen we dat bekendmaken. We hopen dat dat iedereen die mantelzorger is ook kan komen.”

De stichting Fundament verzorgt de coördinatie van het mantelzorg beleid. In totaal is er op jaarbasis een budget van 70.000 euro beschikbaar.

De gemeente Losser streeft ernaar dat haar inwoners voor elkaar kunnen blijven zorgen en dat zij daarbij ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is.

Mantelzorgers zijn daarbij een belangrijke spil. Zij hebben ook een zware taak omdat zij vaak zonder inkomen, naast hun eigen leven de zorg voor anderen op zich nemen. Om deze belangrijke groep verzorgers te steunen slaan de gemeente Losser, de Losserhof, Zorggroep Sint Maarten en Aveleijn de handen ineen.

Mantelzorgers zijn mensen die vaak ongevraagd in een verzorgende positie komen ten opzichte van hun partner, ouders, broers en zussen, kinderen, vrienden of kennissen. Mantelzorgers kiezen er niet voor, maar worden door de situatie gedwongen zorgtaken op zich te nemen. Ze belanden in deze positie omdat bijvoorbeeld hun partner oud en/of ziek wordt of een ongeluk heeft gehad. Deze situatie  vergt heel veel van de mantelzorger,  ook al omdat het vaak niet om een tijdelijke  maar een langdurige situatie gaat. 
Wethouder van Rees:  “Samen met Arcon hebben we in Losser een  mantelzorgscan gehouden, om er achter te komen hoe het in Losser met de mantelzorgers gaat. Met welke problemen hebben zij te maken en waarbij kunnen ze hulp gebruiken. We hebben geconstateerd dat we samen met de Losserhof, Zorggroep Sint Maarten en Avelijn meer kunnen doen om deze mensen te ondersteunen en aandacht te geven. Mantelzorgers hebben het vaak heel zwaar, maar zullen niet snel klagen of hulp vragen. Soms realiseren mensen zich niet eens, dat zij mantelzorger zijn. Wat wij nu  willen, samen met onze partners en de mantelzorgers zelf, is kijken of en hoe we de mantelzorgers kunnen ontlasten en steunen. Daarbij denken we aan heel praktische zaken als het bieden van hulp in het huishouden, het aanbieden van een “was en strijk” service, en bijvoorbeeld het organiseren van  hulp van vrijwilligers en vrienden. Het gaat dus om concrete activiteiten die we samen met de mantelzorgers bedenken en realiseren.”

“Verder gaan we dit jaar voor het eerst samen met onze partners de dag van de mantelzorg  organiseren. We willen op deze dag de mantelzorgers in het zonnetje zetten en verwennen. Hierover zijn we op dit moment volop in overleg.  Zodra de datum en het programma bekend zijn zullen we dat bekendmaken. We hopen dat dat iedereen die mantelzorger is ook kan komen.”

De stichting Fundament verzorgt de coördinatie van het mantelzorg beleid. In totaal is er op jaarbasis een budget van 70.000 euro beschikbaar.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.