Nieuws & Agenda

Gemeente Losser richt ‘Servicebedrijf Losser’ op

Het College van Losser heeft besloten tot de oprichting van een Servicebedrijf Losser. In het servicebedrijf, een nieuwe afdeling binnen de gemeente Losser, komen de huidige medewerkers van de buitendienst, de sociale werkvoorziening en uitkeringsgerechtigden te werken.

Medewerkers houden dezelfde werkgever. Er verandert dus niets in de rechtspositie van de huidige medewerkers. Het Servicebedrijf Losser start met ingang van 1 januari 2016.

De werkzaamheden van het servicebedrijf richten zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke sportaccommodaties en overige gemeentelijke eigendommen en - in mindere mate - op werkzaamheden binnen het sociale domein. De verwachting is dat, als de invoering van de drie decentralisaties verder is gevorderd, ook in het sociale domein meer werkzaamheden door medewerkers van het servicebedrijf kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde daarvoor is wel dat het lukt om binnen de beschikbare groep medewerkers mensen met de benodigde capaciteiten te vinden.

Bedrijfsmatig rendement.

Door het formeren van een servicebedrijf is het mogelijk het beschikbare werk effectiever, efficiënter en anders uit te voeren. Door de huidige ‘overcapaciteit’ te benutten en aan te vullen met de inzet van medewerkers van de Stichting WIL en uitkeringsgerechtigden kunnen meer én andere werkzaamheden worden verricht. Tevens is financieel voordeel te behalen door werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen niet meer of in mindere mate uit te besteden aan externe partijen. Dit allemaal binnen de mogelijkheden die de Wet Markt en Overheid biedt. De verwachting is dat door het formeren van het servicebedrijf een voordeel van € 50.000, - tot € 100.000, - wordt behaald..

Maatschappelijk rendement.

Naast werkzaamheden die een direct financieel effect opleveren, vinden er binnen het servicebedrijf ook activiteiten plaats die extra maatschappelijke waarde en service leveren aan de inwoners van de gemeente Losser. Dit maatschappelijk rendement neemt toe op het moment dat ook proefplaatsingen en trajecten vanuit de participatiewet (kunnen) worden opgepakt. Het maatschappelijk rendement kan op verschillende manieren vorm krijgen:

 • het servicebedrijf biedt uitkeringsgerechtigden werk of een opleiding;
 • er ontstaan ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de medewerkers;
 • de gemeente Losser geeft het goede voorbeeld aan werkgevers ten aanzien van de inzet en begeleiding van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het servicebedrijf verleent (extra) service aan inwoners van de gemeente Losser;
 • het servicebedrijf kan algemene voorzieningen bieden die voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op maatwerkvoorzieningen zoals de Wmo;
 • werkzoekenden kunnen aan de slag als onderdeel van de verplichting voor de overheid om bij te dragen aan de taakstelling om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen.

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de herpositionering van de buitendienst van de gemeente Losser, het afvalbrengpunt en de transitie van Topcraft. Nadat een externe marktconsultatie niet het beoogde resultaat opleverde, heeft het college opdracht gegeven tot het opstellen van een businesscase voor het inrichten van het ‘Talentontwikkelbedrijf Losser, Fysiek & Sociaal’.

De uitkomsten van deze businesscase hebben nu geleid tot het besluit om het Servicebedrijf Losser op te richten per 1 januari 2016. In de komende maanden wordt een meer gedetailleerd bedrijfsplan voor het Servicebedrijf Losser uitgewerkt.

Het College van Losser heeft besloten tot de oprichting van een Servicebedrijf Losser. In het servicebedrijf, een nieuwe afdeling binnen de gemeente Losser, komen de huidige medewerkers van de buitendienst, de sociale werkvoorziening en uitkeringsgerechtigden te werken.

Medewerkers houden dezelfde werkgever. Er verandert dus niets in de rechtspositie van de huidige medewerkers. Het Servicebedrijf Losser start met ingang van 1 januari 2016.

De werkzaamheden van het servicebedrijf richten zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke sportaccommodaties en overige gemeentelijke eigendommen en - in mindere mate - op werkzaamheden binnen het sociale domein. De verwachting is dat, als de invoering van de drie decentralisaties verder is gevorderd, ook in het sociale domein meer werkzaamheden door medewerkers van het servicebedrijf kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde daarvoor is wel dat het lukt om binnen de beschikbare groep medewerkers mensen met de benodigde capaciteiten te vinden.

Bedrijfsmatig rendement.

Door het formeren van een servicebedrijf is het mogelijk het beschikbare werk effectiever, efficiënter en anders uit te voeren. Door de huidige ‘overcapaciteit’ te benutten en aan te vullen met de inzet van medewerkers van de Stichting WIL en uitkeringsgerechtigden kunnen meer én andere werkzaamheden worden verricht. Tevens is financieel voordeel te behalen door werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen niet meer of in mindere mate uit te besteden aan externe partijen. Dit allemaal binnen de mogelijkheden die de Wet Markt en Overheid biedt. De verwachting is dat door het formeren van het servicebedrijf een voordeel van € 50.000, - tot € 100.000, - wordt behaald..

Maatschappelijk rendement.

Naast werkzaamheden die een direct financieel effect opleveren, vinden er binnen het servicebedrijf ook activiteiten plaats die extra maatschappelijke waarde en service leveren aan de inwoners van de gemeente Losser. Dit maatschappelijk rendement neemt toe op het moment dat ook proefplaatsingen en trajecten vanuit de participatiewet (kunnen) worden opgepakt. Het maatschappelijk rendement kan op verschillende manieren vorm krijgen:

 • het servicebedrijf biedt uitkeringsgerechtigden werk of een opleiding;
 • er ontstaan ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de medewerkers;
 • de gemeente Losser geeft het goede voorbeeld aan werkgevers ten aanzien van de inzet en begeleiding van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het servicebedrijf verleent (extra) service aan inwoners van de gemeente Losser;
 • het servicebedrijf kan algemene voorzieningen bieden die voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op maatwerkvoorzieningen zoals de Wmo;
 • werkzoekenden kunnen aan de slag als onderdeel van de verplichting voor de overheid om bij te dragen aan de taakstelling om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen.

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de herpositionering van de buitendienst van de gemeente Losser, het afvalbrengpunt en de transitie van Topcraft. Nadat een externe marktconsultatie niet het beoogde resultaat opleverde, heeft het college opdracht gegeven tot het opstellen van een businesscase voor het inrichten van het ‘Talentontwikkelbedrijf Losser, Fysiek & Sociaal’.

De uitkomsten van deze businesscase hebben nu geleid tot het besluit om het Servicebedrijf Losser op te richten per 1 januari 2016. In de komende maanden wordt een meer gedetailleerd bedrijfsplan voor het Servicebedrijf Losser uitgewerkt.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.