Participatieraad

Inspraak "Re-integratieverordening".

Inspraak "Re-integratieverordening".

De Participatieraad: advies aan B&W namens de burgers van Losser

De gemeente Losser heeft een Participatieraad. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies op het voorgenomen beleid van Burgermeester en Wethouders. De Participatieraad bestaat uit 9 leden en zoekt nog een lid dat zich bezig houdt met het Sportbeleid in de gemeente Losser.

Profiel participatieraad

De Participatieraad heeft als taak het College van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren