Hulpmiddelen

Dienstverlening niet op orde, Rode kaart voor Welzorg

 Welzorg krijgt de komende drie maanden (april, mei, juni) geen nieuwe klanten

Maartje Heel de Mens Thuiswinkel

Service en hulpmiddelen Maartje Voordeel van Maartje; een lidmaatschap is niet nodig

Aanvraag hulpmiddelen

aanvraag gemeente voor allerlei hulpmiddelen