Participatieraad

Samenstelling Participatieraad

Beleidsterreinen WMO, Jeugd, Werk en Inkomen , Sport en Cultuur.

Profiel participatieraad

De Participatieraad heeft als taak het College van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren

Participatie raad Losser

Hierbij staat de maatschappelijke positie van de inwoners centraal.