Gezondheidszorg

Cliëntondersteuning

De cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang

Cliëntondersteuning beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Losser

Ontvangt u hulp van de gemeente op grond van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet of denkt u dit nodig te hebben? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang. Deze ondersteuning is kosteloos.

Wat doen cliëntondersteuners?

• Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan alle burgers die vastlopen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

• Zij helpen bij het helder formuleren en het goed kunnen stellen van vragen zoals: ‘waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?’.

• Zij ondersteunen bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste oplossing en bemiddelen eventueel.

• Zij ondersteunen vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van inwoners voorop staat.

Onafhankelijke hulp

De cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang en daarom onafhankelijk van de gemeente Losser en zorgverleners. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en bieden advies. Ze hebben geheimhoudingsplicht en de dienstverlening is gratis.

Contact

U kunt contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang via 074-291 35 97 of clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl.

Vensters: 

Contactgegevens

Losser