Gezondheidszorg

Erve Sleiderink

Zorgboerderij Erve Sleiderink biedt dagbesteding.

Zorgboerderij Erve Sleiderink biedt dagbesteding aan mensen met een lichamelijke handicap, van een niet aangeboren hersenletsel 

zoals een hersentumor, trauma of CVA. 

 

 Een andere doelgroep is mensen met beginnende dementie.

Men probeert de mensen een zinvolle dagbesteding te bieden door ze deel te laten nemen aan de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf, waarbij de kwaliteit van de beleving veel belangrijker is dan de geleverde kwantiteit.

Het melkveebedrijf is nog in volle gang. Verder is er het nodige jongvee.

Er is een grote moestuin aanwezig met daarbij een kweekkas en er zijn ook een aantal gezelligheidsdieren

Vensters: 

Contactgegevens