Gehandicaptenzorg

InteraktContour

Verder met hersenletsel
gespecialiseerde zorg en ondersteuning.

Losserhof

Woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten
Deze locatie is onderdeel van De Twentse Zorgcentra

CJG

Onderdeel van het ondersteuningsplan kan zijn dat we samen met u zoeken welke gespecialiseerde hulp we kunnen inzetten.

Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente.

BMV

BMV Belangengroep Minder Validen

Zorgcentra Aveleijn

Aveleijn faciliteert een leven vol betekenis voor mensen met een verstandelijke beperking
of een lage sociale redzaamheid.