Gezondheidszorg

Maartje Heel de Mens

Lijfspreuk van Maartje is heel de mens. Dat wil zeggen: Maartje is er voor iedereen, van elke leeftijd en in elke geestelijke en/of lichamelijke conditie.

Maartje heeft meer Maartje beschikt over een arsenaal aan professionele zorgteams.

Eén ervan is het Medisch Technisch Handelen (MTH) team.

Team biedt thuiszorg aan mensen die bijvoorbeeld al wel uit het ziekenhuis ontslagen zijn maar nog wel hulp op ziekenhuisniveau nodig hebben.

Het zijn ervaren verpleegkundigen die dag en nacht beschikbaar zijn om specialistische verpleegkundige zorg in de thuissituatie te verlenen.

De verpleegkundigen beschikken hiervoor over een goed uitgeruste auto met materialen voor spoedsituaties.

Naast het medisch aspect hebben we oog voor de mens op wie dit medisch technisch handeling betrekking heeft”, aldus de teamleider die aangeeft dat het daar niet bij blijft.

We bekijken ook de thuissituatie en die van de huisgenoten, in vele gevallen de mantelzorger.

Want als dat niet goed functioneert, heeft dit zijn weerslag op onze patiënt.

En ik benadruk onze patiënt want wij voelen ons als team verantwoordelijk voor hem of haar.”

Thuis word je sneller en prettiger beter

Door de werkzaamheden van het MTH team krijgen patiënten de mogelijkheid om eerder uit het ziekenhuis ontslagen te worden.

Het mes snijdt hierbij duidelijk aan twee kanten.

Niet alleen herstellen de patiënten thuis in nagenoeg alle gevallen beter, sneller en prettiger, de kosten zijn ook nog eens beduidend lager dan die van het verblijf en de verzorging in een ziekenhuis.

Beschikbaarheid Het MTH team is beschikbaar in Noordoost Twente.

Het team opereert vanuit Oldenzaal en is actief in een cirkel van Overdinkel tot Goor en van Enschede tot Lattrop.

Met 14 gespecialiseerde verpleegkundigen bestrijken ze dit gebied. Het team is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar.

Elke dag zijn er twee verpleegkundigen in dienst en is er één verpleegkundige beschikbaar op de avonddienst. In het weekend heeft één verpleegkundige dienst en is een deel van het team op afroep inzetbaar.

Het team staat hierdoor altijd paraat op die momenten dat het nodig is.

Naast de verzorging van de patiënten zijn de verpleegkundigen ook een antenne voor de wijkverpleging en de huisarts.

Met die laatste is er zelfs een directe verbinding.

De huisarts voert in wezen de regie over de behandeling van de patiënt.

Daarom is het van groot belang dat hier veelvuldig overleg plaatsvindt.

De situatie van een patiënt kan zeer stabiel zijn, maar soms verandert die plotseling.

Karel Vaanholt (62) is een patiënt die gebruik maakt van de diensten van het MTH team.

Karel is ooit in aanraking gekomen met de ziekte van Kahler. De medische term is Multipel Myeloom. Het is een vorm van beenmergkanker die veroorzaakt wordt door een bepaald type witte bloedcellen (plasmacellen) die plotseling kwaadaardig worden.

De ziekte van Kahler komt voornamelijk voor bij mensen boven de vijftig jaar. Daarna kreeg hij veelvuldig te maken met het breken van zijn botten.

De kalk in zijn beendergestel werd afgebroken. Hij heeft twintig weken plat op het ziekenhuisbed gelegen en de artsen durfden hem, vanwege de broze botten en de kans op een dwarslaesie, niet meer op de benen te helpen.

Hij heeft een stamceltransplantatie ondergaan en heel veel pijn geleden.

Die pijn wordt onderdrukt door het gebruik van morfine die hem automatisch wordt toegediend via een morfinekastje. Hij draagt dit kastje 24 uur per dag. Zijn echtgenote Joke heeft ontslag uit het onderwijs genomen om haar man te begeleiden.

Karel, die ook in het onderwijs werkte, maakt gebruik van een rollator en een rolstoel.

is zeer vatbaar voor infecties. Hij geeft je geen hand. Niet omdat hij onvriendelijk is, integendeel, maar om de kans op infectie zo gering mogelijk te houden.

Loftrompet

Na een lange periode in het ziekenhuis mocht Karel naar huis, mits hij thuis de verzorging kreeg die op hetzelfde niveau was als die in het ziekenhuis.

Een lang verblijf in het ziekenhuis is geen pretje. Het liefst wil je naar huis.

Om aan de criteria van een verantwoordelijke thuiszorg te voldoen, hebben Karel en Joke het MTH team ingeschakeld. “Het klikte meteen.” zeggen Karel en Joke. “

Elke dag, 7 dagen per week komen de verpleegkundigen bij ons over de vloer. Meestal op de afgesproken momenten. En als dat niet kan wordt er getelefoneerd.

Thuis controleren ze of de apparatuur goed aangesloten is. Vervangen ze de naalden en stellen, met toestemming van de huisarts en in overleg met mij, de dosering af. In het begin toen ze bij me kwamen was ik aan het bed gekluisterd en kon ik me amper bewegen.

En ze doen hun lijfspreuk eer aan. Ze bezien heel de mens. En niet alleen dat. Ze zorgen ook voor de nodige zielenrust in onze omgeving.

Ze geven instructies waar we wat aan hebben. Ze zien gelijk wanneer je niet goed in je vel zit en komen met oplossingen.

En als er niet direct een oplossing voor handen is, bespreken ze die en komen ze er later op terug. Ze praten ons moed in als we soms wat uit het lood geslagen zijn.

Ze nemen dan later op de dag contact met ons op om te informeren of het al weer wat beter gaat. En ik ben ervan overtuigd dat het door hun, en omdat ik uit het ziekenhuis ben, beter met mij gaat. I

ik ben niet meer aan bed gekluisterd. Ik wil de morfine die wordt toegediend graag afbouwen.

Daar wordt samen met mijn verpleegkundigen, en de artsen uiteraard, aan gewerkt. En het heeft resultaat. Ik gebruik op dit moment nog slechts het één zesde deel van de morfine dan toen ik pas uit het ziekenhuis was ontslagen. Het MTH team is zodanig flexibel dat ze mij zelfs bezoeken op ons vakantieadres.

Ze volgenden ons trouw. En natuurlijk hebben we elke dag vreemde mensen over de vloer.

Maar dat is niet vervelend. Onze privacy wordt niet geschonden.

Het is voor ons een verademing en grote geruststelling dat we op deze zeer betrokken en menselijk ingestelde mensen kunnen vertrouwen.

Informatie www.maartje.nl/thuiszorg/mthteam Telefoon 053 5375555 Fax 0541 510070 email info@maartje.nl

Vensters: 

Contactgegevens

Losser