Gezondheidszorg

Mantelzorg

Mantelzorgers ontzorgen
Uitvoering mantelzorgbeleid door Stichting Fundament en de zorgpartners

Uitvoering mantelzorgbeleid door Stichting Fundament en de zorgpartners

Vorig jaar september heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak mantelzorgbeleid gemeente Losser vastgesteld.

Hierin staat omschreven welke stappen er gezet moeten worden om de gewenste doelen te bereiken.

Naar aanleiding van dit plan heeft de gemeente Losser stichting Fundament de opdracht gegeven om samen met de zorgpartners (Zorggroep Sint Maarten, Aveleijn en de Twentse Zorgcentra) een uitvoeringsplan te schrijven.

Wethouder Jan Martin van Rees: “De gemeente Losser wil dat mantelzorgers in staat zijn om te kunnen mantelzorgen en dat zij daarbij ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is.

Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers in de gemeente Losser zich (h)erkend, betrokken en gewaardeerd voelen.

De visie van de gemeente is dat inwoners bij het meedoen in de samenleving zoveel als mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, ook om als dat nodig is te vragen om ondersteuning.

Een voorwaarde daarvoor is dat mantelzorgers weten bij wie ze terecht kunnen mochten zij tegen problemen oplopen.”

Uitvoeringsplan In het nu vastgestelde uitvoeringsplan van Stichting Fundament wordt uitvoering gegeven aan het mantelzorgbeleid zoals dat beschreven is in de beleidsnota 2015-2018.

Het plan is gebaseerd op de thema’s die uit het onderzoek, die de gemeente Losser heeft laten uitvoeren, naar voren zijn gekomen.

De 4 aandachtspunten zijn ‘ vinden, versterken, verlichten en verbinden’.

Stichting Fundament heeft in haar plan beschreven welke stappen er samen met de maatschappelijke partners gezet moeten worden om de gewenste doelen te realiseren.

Daarbij is ook speciale aandacht voor het in kaart brengen van de behoeften van jonge mantelzorgers.

In de vorm van een werkgroep waarin jonge mantelzorgers aan deel kunnen nemen wordt er geïnventariseerd welke activiteiten er voor deze specifieke doelgroep georganiseerd kunnen worden. Bereiken van mantelzorgers

Wethouder Jan Martin van Rees: “Wij hebben geen totaaloverzicht van wie er mantelzorger is, in de gemeente Losser.

Huisartsen, sociale teams en scholen zijn voor ons belangrijke doorverwijzers.

Zij kunnen ook aangeven of mantelzorgers mogelijk in problemen komen waardoor de totale situatie zou kunnen verergeren.

Mantelzorgen taken op zich zijn al zwaar genoeg en daar willen we als gemeente graag wat verlichting bieden.

Om mantelzorgers in hun taken te ondersteunen is er een budget van € 71.000,= beschikbaar die specifiek gericht is op activiteiten die het werk van de mantelzorgers lichter moet maken.”

Jonge mantelzorgers Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorgers.

Tom van Veen, stichting Fundament: “We zijn al geruime tijd in gesprek met een groep jonge mantelzorgers en kunnen nu, op basis van het door de gemeente vastgestelde plan, verder met hen bespreken waar zij behoefte aan hebben.

In die zin moet het uitvoeringsplan ook gezien worden als een ontwikkeldocument waarin we beleid ontwikkelen en activiteiten die bijdragen aan het goede en zware werk van mantelzorgers.”

Vensters: 

Contactgegevens

Contactpersoon

Gerda van der Velde
Telefoon contact: 
053 5369403
E-mail contact: