Gezondheidszorg

Mantelzorg De Globe

Stichting Belangenbehartiging te Losser

We zijn een zelfstandige organisatie voor de  belangen 

van mantelzorgers en ex mantelzorgers. Het bewerkstelligen van betere leefomstandigheden voor personen, die worden geconfronteerd met zorg voor de zorgbehoevende, in de thuissituatie.

Vensters: 

Contactgegevens